Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Ze současnosti Žďáru

Vesnička Žďár dnes druhá nejmenší z chvojenského regionu, bývala v minulosti v období mezi válkami největší obcí na chvojensku. V roce 1930, byla obec Žďár/Saara/- 58 domů větší obcí než Velké Chvojno /Bömisch Kahn/- 53 domů. V roce 1980 měla obec už jen domů 12.V současnosti bylo přistavěny dva nové domy, na okraji obce byly územním plánem vyčleněny další parcely k výstavbě. Nová zástavba je také naplánována , poněkud nepochopitelně nedaleko, vzdušnou čarou několik metrů od pozemků, které byly změněny v roce 2005 rozhodnutém zastupitelstva z luk, na pozemky tzv. průmyslové zóny, na kterých v současné době realizuje investor CPI PARK Žďárek přípravu na výstavbu velkého logistického centra./Viz informace na tomto webu pod odkazem projekty/.

V blízkosti Žďáru se nachází chatová osada tzv. šterkovna, kde je několik desítek rekreačních chat v malebném údolí, podél potoka. Bohužel i chataře, záměr výstavby zasáhne.

Na okraji obce směrem na Velké Chvojno stojí starodávná socha J.A.Nepomuckého, patrona poutníků. Dále při silnici směrem na Velké Chvojno na místě dnes nazývaném „U zámečku“, stávala do 60-tých let minulého století Vila Sommer, po válce novými osídlenci nazývaný „Zámeček“. Vila byla přestavěna z domu zvaného „zur Bleiche“ – tedy na bělidle, v letech 1874-1893, Emanuelem Sommerem, majitelem statku Krásný Les, pod který spadala i obec Bömichs kahn – dnešní Velké Chvojno. Po odsunu německých obyvatel zámeček zchátral a přes zajímavé plány /přestavba na školu, kulturní zařízení/, byl zdevastován, vyrabován a zbořen přibl. v roce 1965. V místě jsou patrné ještě zbytky parku, který se okolo vily rozkládal a který obsahoval i vzácné dřeviny, které tehdejší majitel přivezl ze svých cest.
 


2017 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718