Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Chvojenský region

Vznik novodobé Obce Velké Chvojno

Obce chvojenska – Velké Chvojno, Luční Chvojno, Malé Chvojno, Žďár, Arnultovice a Mnichov byly v roce 1980 integrovány do tzv. střediskové obce Libouchec a až do konce roku 1997 tvořily její místní části. Před rokem 1980 tvořily samostatné celky Velké Chvojno s částmi Malé Chvojno a Žďár a Luční Chvojno s částmi Arnultovice a Mnichov.

V novodobých dějinách Chvojenska docházelo k největšímu rozvoji právě v této době. Následná integrace byla administrativním úkonem a občané slučovaných obcí neměli možnost vyjádřit svoji vůli v referendu jak tomu bylo při rozdělení obcí v roce 1997.

Nespokojenost se správou chvojenských obcí zjevná zanedbanost a nezájem ze strany Libouchce, patrná v posledních třech letech vedla k vytvoření občanské iniciativy, která si kladla za cíl zjistit názory lidí na případné oddělení našich obcí a další informace u státních orgánů (Okresní úřad, Finanční úřad apod.), aby bylo možno občany co nejobjektivněji informovat. U zrodu této iniciativy stál pan Martin Pilař z Velkého Chvojna (místní učitel), dále pak p. Jan Kubík ze Žďáru, p. Jiřina Bischoffiová z Lučního Chvojna. Jednání na úřadech, diskusí s občany se zúčastňovali i jinak nápomocni byli zejména p. Alena Hanušová z Lučního Chvojna, p. Václav Svoboda z Arnultovic, p. Oldřich Šec z Mnichova, p. Alena Komárková z Malého Chvojna, p. Ivana Šimáková z Velkého Chvojna a další, kteří se postupně k této myšlence přidávali.

Dne 25. 2. 1997 byla svolána schůze občanů do Restaurace U Lípy ve Velkém Chvojně, kde byli předloženy veškeré zjištěné informace a proběhla diskuse.
Této akce se zúčastnilo cca 45 občanů, výsledkem bylo sepsání dopisu Obecnímu zastupitelstvu Libouchce s informací o tomto jednání a se žádostí o zveřejnění příjmů a výdajů týkajících se obcí Chvojenska. Dále byl sepsán dopis přednostovi Okresního úřadu v Ústí nad Labem.

Po jednání s obcí Libouchec a Okresním úřadem byl předložen dne 25. března 1997 návrh na konání referenda ve Velkém Chvojně, Malém Chvojně, Lučním Chvojně, Arnultovicích , Žďáru a Mnichově se znění otázky, která bude v referendu položena:
„Souhlasíte s oddělením částí Velké Chvojno, Luční Chvojno, Malé Chvojno, Arnultovice, Mnichov a Žďár od obce Libouchec k 1. 1. 1998 a s vytvoření samostatné obce Velké Chvojno s částmi obce Luční Chvojno, Malé Chvojno, Arnultovice, Mnichov a Žďár s vlastní samosprávou vykonávanou obecním zastupitelstvem?“. Navrhovatelem byl p. Martin Pilař, 1. náhradníkem navrhovatele p. Jiřina Bischoffiová a 2. náhradníkem p. Jan Kubík. Tento návrh podepsalo 337 podporovatelů (tj. 95% z celkového počtu voličů).

Na tomto návrhu nebylo shledáno Okresním úřadem ani MV chyb, takže referendum bylo vyhlášeno na 20. června 1997 se zněním otázky tak, jak byla obsažena v návrhu.

Referendum se tedy konalo 20. června v pátek, místnost, kam chodili občané odevzdávat své hlasy zda-li ano nebo ne na položenou otázku byla ustavena v budově Základní školy ve Velkém Chvojně. Po sčítání a vyhlášení výsledku referenda bylo jasné, že se občané vyslovili pro oddělení Chvojenských obcí od obce Libouchec a to 52% celkového počtu voličů.

Na základě tohoto výsledku vydalo Ministerstvo vnitra rozhodnutí o vzniku obce Velké Chvojno s částmi Luční Chvojno, Malé Chvojno, Arnultovice, Mnichov a Žďár s účinností od 1. 1. 1998.

 


2017 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718