Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

OS Chvojensko

Občanské sdružení chvojensko je nevládní, neziskovou organizací, sdružením občanů z chvojenských obcí.
Smyslem působení Občanského sdružení „Chvojensko“, je :

1. Aktivizace veřejného a společenského života v obci Velké Chvojno vč. jejich částí Malé Chvojno, Luční Chvojno, Arnultovice, Mnichov a Žďár, tak aby se do pořádaných akcí zapojilo co nejvíce lidí zde žijících a to nejen jako účastníci, ale hlavně jako organizátoři a spolupracující. /zájezdy, výstavy o historii chvojenského regionu, společenské večery, přednášky z oblasti medicíny, a další/.

2. Sdružování podnětů a návrhů občanů chvojenska k rozvoji chvojenského regionu, jejich konzultace s odborníky, Podání projektů /námětů/ do „Zásobníku MAS Labské skály, na základě „Výzvy MAS“ Labské skály. Projednání s OZ obce a konkrétní příprava dvou projektů z tohoto zásobníku k realizaci v roce 2007 a 2008 - obnova Božích muk v Arnultovicích a oprava pomníku v Arnultovicích, včetně úpravy okolí, která se podařilo zrealizovat a které byly financovány z rozpočtu Obce Velké Chvojno. Další návrhy se připravují.

3. Studium historie chvojenského regionu .

4. Osvětová a informační činnost – zrealizování projektu informačního portálu chvojensko.cz,jeho pravidelná aktualizace, informování veřejnosti pomocí tisku, práce na přípravě knižní publikace o chvojensku.


5. Vzájemná spolupráce s neziskovými organizacemi, které mají podobný okruh činnosti
V případě, že chcete našemu OS poskytnout sponzorský dar,prosím,kontaktujte nás na uvedeném e-mailu.
Připravované akce naleznete v Kalendáři akcí na úvodní stránce.


2017 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718