Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Ze současnosti Mnichova

Nejmenší část Obce Velké Chvojno je Mnichov. Podle historických pramenů, je tato vesnička nejspíš na chvojensku nejstarší, založena přibl. okolo roku 1169. Název pochází od kláštera mnichů – johanitů, kteří od roku 1169 zakládali v okolí lesní vsi. Někdejší klášterní dvůr byl asi v místě čp. 2. V letech 1400 až 1848 náležela ves k panství Blansko. 

 

V současné době má ves jen několik domů, soustředěných podél hlavní silnice, přesto i zde byly zrekonstruovány staré domy. A na místě donedávna zbořeniště vyrostl nově postavený rodinný domek. Je zde v prostorách starého statku budován hřebčín a působí zde i soukromě hospodařící zemědělec, který se zabývá chovem dobytka i ovcí. Je zde provozovna zámečnictví.
 

 Další fotografie

Autorka fotografií:
paní Marie Bílková


2017 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718