Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Místní část Velké Chvojno v současnosti

Velké Chvojno je v současné době nejlidnatější obcí chvojenska. Zde je také sídlo Obecního úřadu, Základní škola, Mateřská škola, ordinace praktického lékaře.

Mimo starší zástavby přibylo v místě i několik nových rodinných domků, další výstavba je vymezena změnou územního plánu. V obci se nachází také šest bytových domů postavených v 70-80 letech 20.století. Pět těchto domů je v majetku Obce Velké Chvojno.V současné době probíhá výstavba 18-ti malometrážních bytů v objektu bývalého kravína a hospodářského areálu v centru obce.

 

Tato výstavba je dotována z programu „Státního fondu rozvoje bydlení“ a jde o byty pro „příjmově vymezené osoby“. Byty by měly být zkolaudovány koncem roku 2009.

Školu navštěvují děti ze chvojenských obcí i děti v blízké Lipové. Materiálně je škola dostatečně vybavena, koncem června 2008 byla dovybavena novými moderními lavicemi. Chybí však tělocvična. Vyučování probíhá ve sloučených třídách a učí zde zkušený pedagogický sbor. Snahou všech zaměstnanců školy je snaha o vytvoření příjemného a bezpečného prostředí pro děti.

Mateřská škola změnila svůj název na Mateřská škola „Domeček“. Školka je moderně vybavena a působí zde dvě pedagogické síly.

V obci je provozována ordinace praktického lékaře Mudr. Dupala. Lékař ordinuje dvakrát v týdnu v pondělí v odpoledních hodinách
/15.00 – 17.00/ a ve čtvrtek v dopoledních hodinách /8.00 – 11.00 hod/.

Působí zde Sbor dobrovolných hasičů a FKA/Fotbalový klub amatérů/.

Významnou firmou, která zaměstnává „místní“ je provoz velkokapacitního vepřína Proagro a.s. Nymburk a farma soukromě hospodařícího zemědělce Ing. Františka Milce. V obci Velké Chvojno má sídlo řada živnostníků. Jsou zde dva obchody a jedno pohostinství.

Na využití čeká areál bývalého skladu CO na kraji obce, který je dosud v majetku státu. Na pozemku okolo tohoto objektu provozuje Obec Velké Chvojno „sběrný dvůr odpadu“.

V obci Velké Chvojno je také v současné době zastupiteli posuzován záměr výstavby bioplynové stanice a využití bioplynu k výrobě elektrické energie a vytápění - info na stránkách obce

 

Dalším investičním záměrem je vybudování kanalizace ve Velkém Chvojně. Zatím podle zveřejněných informací nezískala obec dotaci.
 

 


2017 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718