Chvojensko.cz

Neziskovky

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Myslivecké sdružení CHVOJENKA Libouchec (občanské sdružení)

Myslivecké sdružení Chvojenka vzniklo v roce 1947. Podobu současné členské základny dostala Chvojenka v roce 1981, kdy se spojila s částí členů mysliveckého sdružení „Pod Tiskými stěnami“ z Libouchce.


Honitba Mysliveckého sdružení se rozkládá v katastrálních územích obcí Arnultovice, Čermná, Libouchec, Lipová, Mnichov, Luční Chvojno, Malé Chvojno, Velké Chvojno, Slavošov a Žďár. Honitba leží na té straně údolí Jílovského potoka, která směřuje k údolí Labe. Hranice honitby jsou přirozené – většinou jsou to silnice, pouze u obce Čermná je to polní cesta a meze. Rozloha honitby je 2080 hektarů. Na rozdíl od honiteb v sousedních Krušných Horách nejsou v naší honitbě rozlehlé lesní celky, převažují zde pastviny a pole. Větší lesní celek je pouze na kopci Strážiště (533,8 m. n. m.), nazývaném Klobouk. Přesto se i v naší honitbě, zřejmě díky zimnímu přikrmování, vyskytuje vysoká zvěř (jeleni). Mezi nejčastější druhy zvěře patří zvěř srnčí, černá (divoká prasata), přechodně i mufloní. Z drobné zvěře je zde zajíc a bažant, u Velkého Chvojna je vidět i hejnko koroptví. Kvůli prudkému snížení stavů drobné zvěře tuto zvěř již léta nelovíme, ale snažíme se přikrmováním v zásypech zvýšit stavy bažantů.

Do činnosti našeho mysliveckého sdružení patří nejen lov zvěře, jak si mnozí myslí, ale i péče o zvěř v době nouze. Každý aktivní člen našeho sdružení, který není kvůli věku nebo zdravotnímu stavu od této povinnosti osvobozen, má na starosti krmelec nebo bažantí zásyp, ve kterém se stará o zimní přikrmování zvěře, což se pozitivně projevuje na jejím zdravotním stavu. Aby byla zvěř zdravá, o to se staráme i podáváním medikamentů v předjarním období. Je samozřejmé, že ani krmivo, ani medikamenty nejsou zadarmo a myslivecké sdružení si musí najít prostředky, jak tyto náklady uhradit.

Pro krmení zvěře slouží i myslivecká políčka, o která se staráme, aby měla zvěř paši (pastvu) a abychom ji tím odlákali od zemědělsky obdělávaných ploch.

Pro to, aby zvěř škodila na zemědělských plodinách co nejméně, děláme maximum. je to jednak intenzivní odlov zvěře, ale i ochranná opatření, kdy kolem zemědělských ploch umisťujeme pomůcky, které mají zvěř odradit. Jsou to většinou PET-láhve s obsahem lidských vlasů, jejichž pach odradí zejména černou zvěř. Tyto láhve musíme zavěšovat a pravidelně vyměňovat jejich obsah.

K chovu a lovu zvěře patří i myslivecká zařízení, což jsou krmelce, zásypy, posedy a kazatelny. Tato myslivecká zařízení si stavíme sami svépomocí a vynakládáme na to nemalé prostředky a síly. Proto nás mrzí, když někdo tato zařízení poškozuje. Troufáme si tvrdit, že naše myslivecká zařízení jsou co do kvality a hustoty nejlepší v širém okolí, což dokazují i kontroly pracovníka Magistrátu města Ústí nad Labem, zodpovědného za myslivost. Ve spolupráci s ochranou přírody a životního prostředí postupně vyměňujeme posedy, pevně umístěné na stromech, a nahrazujeme je přenosnými posedy Do konce roku 2007 bylo takto vyměněno 70 % všech posedů. Nedílnou činností našich členů je i chov a výcvik loveckých psů. Naši členové chovají tři ohaře, jednu braku jezevčíkovitou a čtyři jezevčíky. V honitbě našeho sdružení se pořádají i kynologické soutěže a jarní zkoušky loveckých psů.

Dále se naši členové zúčastňují i střeleckých soutěží, i když se těchto soutěží již nezúčastňuje takový počet členů jako dříve.

V rámci měsíce myslivosti se věnujeme i osvětové činnosti.

Ze společenského hlediska jsou významné i naše každoročně pořádané akce pro děti na chatě mysliveckého sdružení, návštěvy mysliveckých výstav, pořádání společenských akcí jako je „poslední leč“ apod.

Na začátku roku 2008 mělo myslivecké sdružení Chvojenka 34 členů. Původní klubovna byla umístěna v budově hostince ve Velkém Chvojně, od roku 1994 je klubovna mysliveckého sdružení v kulturním domě v Lučním Chvojně.

Revír mysliveckého sdružení Chvojenka

Revír mysliveckého sdružení Chvojenka


Název:
Myslivecké sdružení Chvojenka - Libouchec
Sídlo: Luční Chvojno 28, 400 02 Ústí nad Labem
Forma: občanské sdružení
IČ: 44552203
Vedení: Výbor Mysliveckého sdružení


2017 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718