Chvojensko.cz

Neziskovky

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Současnost hasičského sboru

V současné době má Hasičský sbor ve Velkém Chvojně 62 členů. Výjezdová jednotka má 13 aktivních členů, kteří procházejí pravidelným školením dle plánu HZS v Ústí n.L.

Jednotka je vybavena AVIA CAS 8, AVIA dopravní automobil a mimo běžného vybavení disponuje jednotka chemickými oděvy, dýchacími přístroji SATURN, přenosnou stříkačkou PPS 3.

Družstvo se zúčastňuje soutěží v požárním sportu. Jednotka aktivně pomáhala při zdolávání následků povodní v roce 2002 i v roce 2006.

Hasiči si vychovávají vlastní „potěr“

Ve Velkém Chvojně působí oddíl Mladých hasičů, který v současné době od roku 2003 vede paní Karla Kaczynská.

V oddíle je zaregistrováno 15 dětí ve věku od 7 – 15 let. Oddíl se zúčastňuje soutěží v požárním útoku a požárním sportu pro mládež.

Tradicí se již stal „Branný závod“, který pořádá spolek místních hasičů pro děti i z okolních obcí Mikroregionu Labské skály. V letošním roce byl tento závod uspořádán s účastí mladých hasičů z Königsteinu a byl spolufinancován z fondu EU EA GGF./Fotografie jsou z pořádání Branných závodů/.

Z historie:
V obcích Velké Chvojno i Luční Chvojno působily oddíly Mladých požárníků. Ve Velkém Chvojně je vedl p. Jiří Laštovička v Lučním Chvojně manželé Marie a František Laštovičkovi. Mnoho současných členů Hasičů Velkého Chvojna byli odchováni v těchto oddílech.

Historie založení hasičského sboru v Českém Chvojně/Velkém Chvojně/ v roce 1945

Hasičský sbor byl založen 15.října 1945. Vedoucími činiteli HS byli zvoleni:
Macháček František – starosta sboru
Pospíchal Filip – velitel sboru
Vašíček Antonín – jednatel sboru
Fiala Josef – pokladník sboru
Vavroušek Josef – zbrojmistr
Gryč Ferdinand – podvelitel sboru
Fiala František – velitel samaritánské služby

Do HS vstoupili všichni osídlenci, mladší muži jako činní členové a starší muži jako přispívající členové.

První motorová stříkačka byla konfiskátem po Němcích. Byla opravena nákladem 1.503,- Kč, který zaplatila obec.

První akcí HS byla Silvestrovská zábava doplněná hereckým vystoupením. Čistý výtěžek z této první akce byl 1.835,- Kč.

Hasičské obleky pro nově vzniklý sboru byly pořízeny z výtěžku posvícenské zábavy. Byly v khaki barvě a ušil je krejčí Vašíček.

V roce 1950 dochází k celostátním změnám v organizaci hasičských jednot a z dosavadních činných členů se vytvářejí POŽÁRNÍ SBORY, které jsou spravovány MNV. MNV byl povinen starat se o materiální vybavení sborů a školení všech jejich členů.

V roce 1952 dne 16.5 se konala ve Velkém Chvojně slavná POUŤ. Velmi hezký je zápis o této akci v Hasičské kronice.

Hasiči ve všech obcích Chvojenska byli vždy „hybnou pákou“ společenského života. Několikrát do roka organizovali zábavy a „jiná povyražení občanstva“. Organizovali taktéž časté brigády ať už na úpravě obcí nebo na pomoc zemědělcům.


2017 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718