Chvojensko.cz

Neziskovky

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Farnost

Kaplan Artur

Drazí farníci a občané arnultovické farnosti. Po několika měsících se mi dostalo té cti, že se vám mohu blíže představit. Jak už samozřejmě víte, jmenuji se Artur Ściana a je mi 29 let, pocházím ze západního Polska. Zdejší farnost v Ústí nad Labem, do které také patří farnost Arnultovice, je už mou třetí, kde působím jako kněz. Jsem velmi rád z toho důvodu, že mohu být s vámi, neboť jsem již poznal vaši dobrosrdečnost a pohostinnost. Vždy jste také zváni na zdejší bohoslužby v Arnultovicích, které se konají pravidelně v poslední neděli v měsíci, při kterých se společně modlíme o Boží požehnání, milosti, zdraví a síly pro Vás i Vaši obec. Prosím také i vás o modlitbu, abychom spolu vytvářeli prostředí lásky, tolerance a vzájemného pochopení. Na viděnou a s Pánem Bohem.

 

Kostel v Arnultovicích

Váš P. Artur Ściana

Ze současnosti kostela Všech svatých v Arnultovicích

Tento kostel Všech svatých je chráněnou kulturní památkou, včetně hřbitovní zdi, která obsahuje dva smírčí kříže. Kostel je v majetku Římsko-katolické církve, pozemek hřbitova a ohradní zeď je v majetku obce.

V září 1998 tehdejší vedení obce oslovilo arciděkana ThDr. Antonína Sporera a iniciovalo setkání v arnultovickém kostele, který, ač z venku opravený skýtal uvnitř žalostný pohled. Tehdy na místě zástupci obce deklarovali zájem o obnovení kostela a hřbitova a došlo k dohodě mezi arciděkanem o vzájemné spolupráci v této věci.

Interiér 2006

28.října 1998 byla zorganizována brigáda na úklid kostela. Bylo vyvezeno velké množství suti, kamení, kostel byl vysmýčen od pavučin a prachu, byly alespoň provizorně opraveny lavice, byly vyspraveny praskliny v omítce tak, aby se mohlo konat historicky první „Vánoční zpívání“, které byla nacvičeno žáky základní školy. K této příležitosti byl instalován na věž kostela zvon, který pochází z kostela v Černé a který se p. arciděkan rozhodl přemístit. Zavěšení zvonu prováděli p. Šec, p. Svoboda a členové hasičského sboru obce Velké Chvojno. Po dlouhých 25 letech zazvonil zvon na arnultovickém kostele.

„Vánoční zpívání proběhlo 18.12.1998 a předcházela mu velká příprava. Atmosféra této akce byla slavnostní a svým způsobem nepopsatelná. Bylo rozhodnuto, že se tato akce bude konat každý rok a stane se tradicí.

Betlém 2006

Hned z jara r. 1999 započaly opravy vnitřku kostela, které financovalo arciděkanství a na které přispěl Národní památkový ústav. Opravu prováděl místní zednický mistr Jaroslav Kryštof se svým pomocníkem Pavlem Lokšanem. Kostel vymaloval malířský mistr Jaroslav Pavlík. Současně s opravou interiéru kostela proběhla rekonstrukce ohradní zdi hřbitova, kterou provedl zednický mistr Bohumil Ambroz. Na tuto rekonstrukci se podařilo sehnat dotaci od Okresního úřadu v Ústí n.L.

Na velikonoce r. 2000 se zde konala první bohoslužba slova. A v květnu 2000, zde bylo po letech pokřtěno dítě.

Kostel před devastací

 

V současné době se zde konají bohoslužby každou poslední neděli v měsíci.

V roce 2001 – 2002 byl obnoven hřbitov u kostela podle návrhu ing.arch. Olgy Tausingerové, která je autorkou /fi Teplán Praha/ Urbanistické studie obce Velkého Chvojna i jejích částí.

Bohoslužby v Kostele Všech Svatých v Arnultovicích se konají, vždy poslední neděli v měsíci.


2017 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718