Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Sázení stromů

30. duben 2020

Spolek Chvojensko se zajímá i environmentální tématiku. V minulém roce přišel s nápadem vysázet více stromů najednou. V roce 2018 jsme vysadili u příležitosti 100. výročí vzniku republiky „Strom republiky – Lípu srdčitou“. To byla možná první inspirace a impuls do další podobné aktivity. Tentokrát však ve větším měřítku. Proto spolek přivítal možnost podpory od NF Severočeská voda. Ihned se hrnuly nápady kde, kam, kolik, jaké… Nakonec se nápady ustálily a došlo ke shodě. Vysázeli jsme celkem 30 stromů. První přípravné práce v terénu byly započaty již v lednu 2020. Vše bylo projednáno s majiteli pozemků a všemi zainteresovanými. Všichni byli jednoznačně pro realizaci našeho záměru.

Největší podíl, a to 22 stromů bylo vysázeno kolem cesty poblíž bývalého hřbitova nad částí obce Velké Chvojno – Arnultovice na pozemcích Velkého Chvojna a Farní charity. Ta spolupracuje se spolkem už léta a naše aktivity podporuje. Toto místo je pro spolek též významné. V loňském roce zde byla realizována bohulibá činnost, kdy jejím vyvrcholením bylo svěcení původního centrálního kříže již zrušeného hřbitova. Nyní je zde příjemné poutní místo při procházkách chvojenskem. Dnes je zde podél cesty 22 jeřábů. Ty byly vysázeny v březnu 2020. V měsíci, který byl na počátku zásadních změn v současném dění nejen v naší republice. Stromy vysázelo několik dobrovolníků z řad členů i nečlenů spolku. Jednalo se o symbolické sázení za svou rodinu, za své dítě tak, jak si to každý sázející pojal. Byl to příjemný, téměř spontánní počin několika nadšenců. Výkopové práce / jámy už byly připravené dopředu. Vše šlo velice hladce. Nad hřbitovem byly vysázeny ještě tři jabloně. Nyní jsou stromy zalévány místním SDH Velké Chvojno.

Dalších 5 stromů, čtyři slivoně a jedna jabloň bylo vysázeno v Lučním Chvojně na místě, kde byly již staré nemocné stromy, které bylo třeba vykácet. Nyní jsou ideálně nahrazeny.

Míst, kam se dají vysázet stromy je mnoho, nápadů také. Doufáme, že ještě budeme mít více příležitostí k další výsadbě, nejlépe původních dřevin.

 

Iva Mudrová

V Lučním Chvojně 16. března 2020

 

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718