Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Plíseň ve startovacích bytech??? Nejen v Tisé!

12. říjen 2010

Největší investiční akce, kterou zatím obec uskutečnila, je ukončení rekonstrukce bývalého statku na 18 bytových jednotek. Tento projekt bylo možné uskutečnit jen díky tomu, že zastupitelstvo mělo odvahu realizovat takto nákladný projekt. Povedlo se připravit projektovou dokumentaci a uspět s žádostí o dotaci. V současné době má tento majetek účetní hodnotu 17 800 000 ,- Kč. Doufáme, že se nájemníci budou k novému majetku obce chovat ohleduplně a odpovědně. Přejeme jim hodně spokojenosti v užívání nových bytů a ohleduplnosti ke spolubydlícím. Obec si vzala na dofinancování úvěr 3 000 000 ,- Kč, který bude splácen do roku 2015 z vybíraných nájmů.

Z občasníku - Informace pro občany - prosinec 2009 - který vydává Obec

Závěrem: Obec bude zatížena dluhem až do roku 2015 , na dofinancování bytovek, ve kterých jsou dost  nepříjemné  a asi i závažné závady. Zastupitelé byli sice odvážní - jak píše pan starosta ve svém článku, ale asi málo ostražití a nepoučení z jiných předchozích chvojenských "projektů". Bude zajímavé sledovat, jakou odvahu prokáže ten, který bude muset s nájemníky a firmou problémy vyřešit. Také zda bude natolik odvážný, aby se pravdivě  zveřejnila příčina problémů a konkrétní odpovědnost za tento stav.

 

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718