Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Územní plán není cár papíru

18. září 2008

 V současné době podepisují občané chvojenska a libouchecka /a další/ petici Přátel přírody

za zachování volné krajiny (pod)krušnohoří a vypuštění komerčních a průmyslových „zón“ (Žďárek, Knínice, Petrovice atd.) z Územního plánu obcí Velké Chvojno a Libouchec a z návrhů na jeho změnu. 

Je na místě shrnout fakta. Přeměny luk u Žďárku na pozemky „průmyslové zóny“ byly schváleny již v roce 1999 zastupitelstvem Obce Libouchec. Tato „průmyslová zóna“/budeme-li toto území tak nazývat/ byla rozšířena na pozemky – louky sahající až k trati v katastru obce Žďár schválením změny č. 2 ÚPnSÚ Obce Velké Chvojno, která byla schválena v roce 2005 a jejíž projednání trvalo bezmála tři roky. Zahájení prací bylo v prosinci 2002 a uzavření smlouvy s ateliérem AAA-Alfa s.r.o. Ústí n.L.bylo schváleno usnesením č. 2/2002.

To znamená, že už v roce 2002 v prosinci měli naši zastupitelé jasno v tom, že chtějí, aby na území vyčleněném změnou byla rozšířena tzv. průmyslová zóna.

 Před tímto datem, oslovil naší obec /starostu/ majitel pozemků, že by si přál na svých pozemcích právě tuto  zónu rozšířit, zastupitelé následně schválili uzavření smlouvy na zahájení prací na této změně. 10.3.2003 byla zveřejněna veřejná vyhláška k zahájení projednání – zadání ÚPD – to byl ten moment, kdy měli být obyvatelé žijící v místech, kde byl předpoklad, že je nejvíce zasáhnou nepříznivé vlivy informováni, třeba nad rámec veřejného projednání.

 Kdyby to tehdy zastupitelé a starosta udělali, mohli mít dnes ušetřeny nepříjemné chvilky – pokud si je vůbec připouštějí.

 Po té následovalo projednání podle obecných regulí. Několikrát mohla veřejnost do jednání vstoupit, ale upřímně řečeno nemohla to udělat, protože tehdy nebyla povinnost zveřejnění na internetu a ceduli vedle vchodu na Obecní úřad těžko bude chodit někdo každý den sledovat, pokud by netrpěl stihomamem. Tak se stalo, že vše prošlo celkem bez problémů, v pohodě, bez zájmu a bez připomínek.

      Letos v lednu , když se „provalil“ záměr Logistického centra byla většina občanů chvojenska v „šoku“. Ti kteří se od počátku o věc zodpovědně zajímali a snažili se vyjádřit svoje obavy v připomínkách k záměru naráželi všude na jednoznačný názor odborníků: Změna je schválena – podle zákona - máte smůlu, musíte se s tím srovnat.

V ten moment, kdy nezbylo nic jiného než akceptovat tuto skutečnost vstupuje na scénu velký bojovník Marian Páleník.  Ač v prvopočátku opatrný, nyní organizující petice a masový odpor.  Jaký má smysl petice, kterou nelze akceptovat? Jaké to bude mít pokračování? .

Zastupitelstva obcí /resp. Obce Velké Chvojno/, protože do Libouchce mi nic není/, bude muset „přiznat, že s tím nelze nic dělat a že „nemůže akceptovat názor občanů, že má změnit územní plán – průmyslovou zónu – zpět na louky“. Proč? No dozajista proto, že investor LC již pravděpodobně vynaložil značné prostředky na realizaci příprav svého záměru a jaké by to bylo v naší „vlasti“ podnikatelské prostředí, kdyby Vám něco schválili a pak zase „zatrhli“! Investor by se oprávněně bránil a kdo by platit vzniklé škody? Obec? Zastupitelstvo obce, rukou nerozdílnou? Asi těžko!

Občané chvojenska vezměte si konečně poučení místo podepisování  petice, která je u nás ve Chvojně nesplnitelná. Začněte se zajímat o to, co dělá „Vaše“ zastupitelstvo! Víte, že bylo „veřejně“ schváleno zadání další změny územního plánu č. 7 na bioplynovou stanici, která by měla stát za Vašimi domy? Víte, že proběhlo „Zjišťovací řízení na tento záměr“ a na rozdíl od různých organizací, které vyjadřovali připomínky ve smyslu, že se může zhoršit pohoda Vašeho bydlení – Obec Velké Chvojno zaslala vyjádření „bez připomínek“. Tento záměr může občany Velkého Chvojna ovlivnit více ve svém důsledku než zóna u Žďárku, pak budete opět podepisovat petice?

Zde na této adrese si přečtete, závěr zjišťovacího řízení na bioplynovou stanici ve Velkém Chvojně

 

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=ULK332&file=zjistovaciDOC

 

Nový text článku na hlavním odkazu

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718