Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Otevřená odpověď starosty Velkého Chvojna na otevřený dopis Mariana Páleníka

16. říjen 2008

Požadavek pana Páleníka změnit územní plán a vyřadit  schválené území pro průmyslovou zónu z tohoto plánu zastupitelstvo ve svém hlasování odmítlo. Pokud pan Páleník myslel vážně nabídku spolupráce, měl jednat se zastupitelstvem obce o způsobu a obsahu otázky, kterou je potřeba položit občanům tak, aby petiční akce měla vypovídající hodnotu. Sám přiznává, že jde o nátlakovou akci a každý kdo s ním  nebude souhlasit prý bude pod velkým tlakem.  Zastupitelstvo má svou odpovědnost ke své obci a nemůže dát na pochybné rady někoho, kdo žádnou odpovědnost za obec nemá. Pan Páleník kandiduje do zastupitelstva kraje a využívá manipulace s občany  ke svému zviditelnění. Co však nemůže zmanipulovat je fakt, že v roce 1998 a 1999 věděl o projednávání územního plánu.

Napsal vyjádření za o.p.s. Přátelé přírody a zúčastnil se jeho veřejného projednání. Přátelé přírody o.p.s nemohou namítat, že neměli informace o tom co se schvaluje.Průmyslová zóna nikomu nevadila. Podle jeho písemného vyjádření to mohu doložit..  Něco obdobného se objevuje i v článcích OS Chvojensko, kde předsedkyně OS kritizuje schválení rozšíření  zóny na katastr Velkého Chvojna,  poskytování informací občanům, práci zastupitelstva při schvalování změny územního plánu. Přitom sama v době veřejného projednávání dokumentace územního plánu zastávala funkci místostarostky a později starostky. Nereagovala na obsah územního plánu stejně,  jako pan Páleník i když se zóna bezprostředně dotkla  Žďáru a jeho okolí.

Svá tvrzení opírám o dokumentaci územního plánu a  jednání zastupitelstva obce. Souhlasím s nadpisem článku, který zveřejnila na stránkách OS Chvojensko, cituji „ Územní plán není cár papíru“. Tím by se měla řídit ona i pan  Páleník.

 

Václav Svoboda

starosta

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718