Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Článek v ústeckém deníku 10.3.09

15. březen 2009

Stačil mu na to papír od jediného člověka, který nahrazuje stavební povolení. S tímto postupem nesouhlasí odpůrci stavby a nemile překvapena je i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Společnost CPI, jež je investorem stavby, totiž 9. ledna krajskému úřadu doložila certifikát autorizovaného inspektora o povolení k provedení stavby, vydaný loni 24. listopadu. „Jeho podkladem bylo pravomocné územní rozhodnutí, jež sice vykazuje pochybení ve smyslu neúplného výroku, ale z dokumentace k územnímu řízení je rozsah stavby jednoznačný,“ odůvodnila rozhodnutí Zdenka Švehlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu.

Podle Švehlové by tedy náprava výroku územního rozhodnutí, již takto překonaného dalším navazujícím aktem, byla pouze formálním úkonem. Jinými slovy to zřejmě vypadá, že CPI může začít stavět. Zmiňovaný certifikát autorizovaného inspektora totiž nahrazuje stavební povolení.

Podle vyjádření jednoho z ředitelů CPI, Mariana Křivana, chce společnost začít stavět hned, jak to bude možné. „V podstatě jakmile podepíšeme nájemní smlouvy s našimi klienty. Musíme samozřejmě ještě dodržet zákonné podmínky, jako je archeologický průzkum a získat různé výjimky.“ CPI je jinak spojeno s kontroverzní firmou Spobyt a s nepovedenou stavbou před kinem Hraničář.

Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) zastavení přezkumu nemile překvapilo. „Podle našeho názoru rozhodnutí o umístění stavby, jež vydal libouchecký stavební úřad, obsahovalo mnoho závažných vad,“ uvedla ředitelka ČIŽP Jana Moravcová s tím, že se s důvody pro zastavení přezkumu ještě musejí podrobněji seznámit.

Jako studená sprcha ovšem zapůsobilo rozhodnutí kraje na odpůrce stavby. „Jsme z toho velmi zklamaní, protože krajský úřad tak vlastně dal najevo, že také preferuje zájmy velkých firem a ne řadových občanů, podobně jako stavební úřad v Libouchci,“ komentoval to ředitel společnosti Přátelé přírody Marian Páleník, který s odpůrci spolupracuje.

Krajský úřad zahájil přezkum, když při šetření odvolání proti územnímu rozhodnutí o stavbě centra zjistil, že toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem. Libouchecký stavební úřad totiž rozhodl bez souhlasu orgánu ochrany přírody, jímž je odbor životního prostředí ústeckého magistrátu, a též nejmenoval účastníky řízení.

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718