Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Co se projednávalo schválilo před 10 lety

18. říjen 2008

„Ona“ rozuměj Bischoffiová podepsala v roce 1999 /spolu s Janem Kubíkem/ závaznou vyhlášku k územnímu plánu Obce Velké Chvojno, který byl vypracován jako společný pro Libouchec a Velké Chvojno, vzhledem k tomu, že práce na něm byly zadány ještě když byly obě obce spojené.

V této ZÁVAZNÉ vyhlášce se říká, že SE NESMÍ stavět NIC nikde jinde než na vymezených plochách v zastavitelném územím obce.Toto zastavitelné území, tedy obce Žďár končilo hned za odbočkou do vsi, před pozemkem naproti domu paní Pěkné. Pozemky nynější průmyslové zóny na našem katastru, byly hluboko v NEZASTAVITELNÉM území .Zastupitelstva Velkého Chvojna a Libouchce schvalovala plány na svá území odděleně, každé zastupitelstvo schvalovalo ÚP pro svojí obec.

V tomto ÚP byla průmyslová zóna na území obce Libouchce ve stejném rozsahu jako je dnes. Tehdejší rozsah průmyslové zóny na katastru Libouchce nám opravdu nevadil, proč taky? Proč by tam nemohlo být zhruba na l/3 dnešní rozlohy PZ něco postaveno. Znovu opakuji katastr patřící k Libouchci schvalovalo OZ Libouchce, nikoli Velkého Chvojna.

Územní plán se v letech 1998-1999 projednával transparentně, tehdejší starosta M. Pilař výkresovou část konceptu územního plánu zveřejnil na nástěnkách, které byly více jak měsíc vystaveny na obecním úřadě. Občané byli informováni nad rámec veřejného oznámení , zpracovaným letákem do každé rodiny , že se ÚP projednává a mají možnost se vyjádřit. Také jsme tehdy považovali za důležité, upozornit na skutečnost existence dobývacího prostoru na vrchu Strážiště /Klobouku/ všechny občany. OSOBNĚ JÁ A OSTATNÍ zastupitelé, obcházeli domácnosti s anketou, kde mohli lidé vyjádřit svůj názor. Lidé na základě této informovanosti s námi komunikovali a územní plán je zajímal.

Rozsah dnešního území průmyslové zóny byl rozšířen změnou ÚPnSÚ č. 2. která byla projednávána zastupitelstvem v letech 2002 – 2005, v čele s panem Václavem Svobodou. Jedná se o pozemky podél staré silnice ze „státovky“ k mostku zhruba k trafostanici .
NEKRITIZUJI, že OZ změnu č. 2 projednávalo, protože každý vlastník pozemku má právo podle zákona o změnu zažádat a každé obecní zastupitelstvo je povinno změnu projednat a rozhodnout, zda-li , v jakém rozsahu, za jakých podmínek budou pozemky využity. Kritizuji, že tehdejší zastupitelstvo v čele s dnešním starostou se nesnažili informovat občany, nad rámec povinnosti ze zákona a tím také zjistit jejich názor. To je právě to, co řadu občanů vedlo k tomu podepsat petici Přátel Přírody. Já sama jsem tuto petici nepodepsala, protože jí považuji za nesplnitelnou.

V článku „Územní plán není cár papíru“ současně VYZÝVÁM občany, aby se zajímali více o práci zastupitelstva vzhledem k dalším záměrům, které se chystají. Což by především mělo být v zájmu samotných zastupitelů. Sami by měli informace šířit a s občany komunikovat. Jenom tak je možné zjistit co si občané myslí, ovšem pokud to zastupitele opravdu zajímá, já věřím, že alespoň některé ano, proto mi snahu povzbudit veřejnost k větší aktivitě nezazlívají.

Jiřina Bischoffiová

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718