Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Stanovisko ke článku v Ústeckém deníku  CPI kupuje odpůrce monstra

Odkaz na článek: http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20080824_wv_cpi.html

 

 

Na stránkách www.chvojensko.cz ve vztahu k projektu CPI PARK Žďárek jsou informace, které nikdo jinde nezveřejnil a sice to, jak vlastně má tento projekt vypadat, jak bude investor tento "park" provozovat, jaké navrhuje kompenzační dohody, a další informace.

 

 Projekt internetové stránky Chvojenska připravujeme už od poloviny minulého roku, nevznikl tedy až nyní v souvislosti s CPI. Smyslem těchto stránek, je od počátku,poskytnout informace o dění v našich obcích, místních neziskovkách, okolí, zajímavostech a logicky i projektech, které se zde chystají. Když probíhala jednaní okolo záměru CPI PARK ,na základě podnětů od občanů, kteří si stěžovali na  nedostatečnou informovanost ze strany obce, sami jsme zástupce investora požádali, aby nám poskytli ucelenou informaci, včetně filozofie jejich záměru, o nabídkách kompenzací, o tom zda je ochoten vůbec spolupracovat s veřejností a zabývat se vůbec jejich připomínkami, obavami a otázkami k projektu, dospěli jsme o dohodě o předávání, těchto nadstandartních informací.

 

Částka 20.000,- logicky vyplynula z potřeby technicky tyto stránky zabezpečit odborníkem - webmasterem. To je tedy ten dar, který je účelově vázaný pouze na tento projekt. Názor na přijmutí tohoto účelového daru jsme s členy konzultovali a nezaznamenali jsme od nikoho z nich zamítavé stanovisko. Budeme v tomto ohledu spolupracovat s investorem i nadále. Pokud k realizaci dojde budeme spolupracovat i na zajištění informovanosti místních lidí ohledně možnosti najít zaměstnání v provozech, které tam budou. Budeme předávat náměty k tomu co by bylo vhodné v rámci spolupráce udělat, ztráty důvěry se v tomto ohledu nebojíme.

 

Otázka, kterou kladou odpůrci zón, a to- zda tam má CPI PARK stát nebo ne, je dnes bezpředmětná. Naštvanost lidí z osady, ze Ždáru i dalších obcí /i když zdaleka ne všichni se o věc zajímají/, chápeme, ale jejich oprávněné otázky proč je nikdo zodpovědně neinformoval o tom, že se v blízkosti jejich domů a chat může něco podobného postavit by měli směřovat na Obec Velké Chvojno. Proč jim tehdy na začátku schvalování změny neřekli, i třeba nad rámec povinného zveřejnění, že mají možnost se k tomu vyjádřit? Na to by se měli ptát a do budoucna se poučit.

 

Prostřednictvím našich stránek mají občané také možnost jednoduše komunikovat s investorem, u kterého je ochota a vstřícnost, což vůbec není pravidlem. Lidé z Libouchce a Knínic mají nyní možnost ovlivnit schvalování změny ÚP na území Knínic. Mají o proti nám jednu velkou výhodu, že se vše včas dozvěděli, nechť tedy projeví svojí vůli a komunikují se svým zastupitelstvem.

 

 V lednu 2008 jsme byli upozorněni OS SED na zveřejnění záměru CPI PARK Žďárek. Snažili jsme se oslovit veřejnost v Obci Velké Chvojno a jejích částech. Ovšem zájem angažovat se ze strany občanů byl velmi mizivý a názor  samotných členů OS Chvojensko byl velmi rozdílný. Ti,kteří tedy měli potřebu se k záměru vyjádřit a podat připomínky tak učinili spolu s několika dalšími občany z obcí Chvojenska sami za sebe, nikoli za sdružení Chvojensko. Tyto připomínky a odpověď na ně ze strany KÚ jsou obsaženy v dokumentu Závěr zjišťovacího řízení. Ze stanovisek orgánů ochrany přírody,i jiných státních organizací, které se k záměru vyjadřovaly vyplývá, že záměr je v souladu se změnou ÚP, která proběhla v roce 2005, žádná z těchto organizací nepožadovala ani hodnocení záměru v rámci velké EIA. Velkou EIA požadovali naopak občané, Občanská sdružení SED, Středohoří sobě, p. Nepraš za Stranu Zelených, a další. Krajský úřad však vyhodnotil záměr tak, že posouzení v rámci velké EIA není potřeba. O.p.s. Přátelé přírody, kteří nyní hovoří o  velmi silném mandátu  od místních lidí k boji za záchranu krajiny, se do připomínkování záměru nezapojila, i když jsem informaci předala jak  Marianu Páleníkovi, tak i ostatním  „Přátelům přírody“.

 Ani v současné době se na Chvojensku /v obci velké Chvojno a jejích částech/ vzrušeně o záměru nediskutuje, a vůbec bych netvrdila, že velká většina lidí s projektem nesouhlasí, ano dost lidem se to nelíbí, ale jsou více méně se situací smířeni, někteří také od projektu očekávají možnost zaměstnání a splnění příslibu kompenzací od investora.Velmi málo lidí, spíš několik jedinců je ochotno vyjádřit veřejně a neanonymně svůj názor. Popsala jsem situaci na Chvojensku, jaká je situace v Libouchci nevím.  Čili dar poskytnutý na tvorbu stránek chvojensko.cz od firmy CPI PARK Žďárek, není žádným úplatkem, nikomu z nás nepřinese osobní prospěch, o daru veřejně informujeme, nic nezatajujeme.

 

Před několika dny jsem obdržela od Mariana Páleníka mail s přátelskou radou, ať peníze za stránky radši investorovi vrátíme, protože PP zahajují rozsáhlou kampaň a každý – kdo to podporuje bude pod silným tlakem.

 

 Doslova mi napsal : „ Na Tvém místě bych to vrátil. Ty můžeš mít svědomí, jak chceš čisté, ale lidi o tom těžko přesvědčíš.  Nemluvě o tom, že my zahajujeme kampaň proti projektu a dříve nebo později bude každý, kdo to obhajuje, pod sílícím tlakem.“

 

Bojte se tedy všichni, kdo máte odlišný názor než Marian Páleník. Můžete mít svědomí jak chcete čisté…..

 

Jiřina Bischoffiová – občanské sdružení Chvojensko


2017 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718