Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Putování za červenou vodou vraždou zdaleka neskončilo

18. květen 2009

Celý text článku i s fotografiemi na webu ÚD - zde

Král vraždil

Tento historický příběh vraždy a následného „vzniku“ svatého ze 14. století hráli Středohořští ochotníci v sobotu před polednem v Čermné u Libouchce, v obci mezi Ústím a Děčínem.

U kostela sv. Mikuláše, který nedávno prošel rekonstrukcí venkovních prostor – a další opravy vnitřku jej ještě čekají.

Inscenace měla větší spád než hra Středohořských ochotníků v dubnu na Svatomarkovském procesí na Mostecku.

Akci ovšem pořádalo stejné ústecké občanské sdružení Středohoří sobě, tentokrát spolu s občanským sdružení Chvojensko a nadšenými obyvateli Čermné za přispění Komunitní nadace Euroregionu Labe.

Díky ní se mohli zájemci svézt na akci Putování za červenou vodou, tak se celodenní program jmenoval, z Ústí až do Čermné a zpět zdarma.
Skvěle napečeno

Plus Putování – a radostí pro dospělé i děti – bylo občerstvení, které obyvatelé Čermné pro návštěvníky připravili. Pekli buchty, koláče, bábovky i bramboráky; sami se aktivně akce účastnili.

Už když na začátku v kostele sv. Mikuláše zpíval ústecký sbor a také kvartet, nebylo zde k hnutí. Napočítali jsme přes 130 lidí, což – jak později řekl ústecký arciděkan Miroslav Šimáček – nezažil tento chrám nejspíš desítky let. „Vyvolává to ve mě radost i naději, že to zde myslí občané s obnovou kostela opravdu vážně. Že si ji vzali za svou,“ řekl.

Připomněl, že občané strávili na opravách řadu hodin jako dobrovolníci. Penězi na opravy přispěly Ústecký kraj i církev a další subjekty. „Má naděje se týká i dalších památek na Ústecku,“ řekl kněz, než svatostánku požehnal.
Bravo, sbory!

Zábavné bylo v kostele sv. Mikuláše vystoupení studentského smíšeného sboru Gaunerámus. Řídí jej Vladimír Saska, ústecký hudebník a pedagog Gymnázia dr. Šmejkala. Užívali si jej návštěvníci i studenti, za což „může“ i dobře volený repertoár.

Ač se zprvu sbormistr bál, že hudba v chrámu nevyzní, obavy byly liché. Gauneramus přitom se Středohořím sobě i Chvojenskem spolupracuje déle. Loni jsme sbor slyšeti i v nově otevřeném kostele v Arnautovicích.

Podobně zábavné, ale snad publiku ještě vstřícnější (Pijácká modlitba...), byly písně ústeckého pánského kvartetu Consilium či přednáška ústeckého historika Víta Honyse o historii sv. Mikuláše. Součástí znovuotevření chrámu byly také tři výstavy fotografií v něm.

Na závěr vzali místní manželé Kocábkovi kteří se na opravě kostela podílí, návštěvníky do po okolí.
Křížky a klobásky

Ukázali jim jeden stojící křížek a dva zničené, který čekají na opravu. Škoda jen, že se nepodařilo zapálit oheň na opékání vuřtů; zvlášť děti se na to hodně těšily. Klobásy z místní hospůdky byly ale dostatečnou satisfakcí.

„Přišlo hodně lidí, dorazili i vlastními auty. Akce měla velký ohlas mezi místními, o dění v obci se zajímají. Dokonce se nabídli, že by rádi pomohli s opravou zničených křížků v Čermné,“ řekl Jan Kvapil, předseda sdružení Středohoří sobě.

„Kostel teď čeká pár akcí ročně, koncerty, výstavy, čtení... uvidíme. Na sv. Mikuláše by zde mohly být i bohoslužby,“ dodal Jan Kvapil.

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718