Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Naše „nová“ škola vychovává školáky už 50 let.

29. duben 2009

     Škola má pro každou obec nemalý význam. Už v mateřské škole a pak právě ve škole základní se děti setkávají s vrstevníky a učí se zvládat úskalí mezilidských vztahů. Setkávají se zde děti ze sousedství i z okolních obcí.  Škola také může a měla by být místem kde se vytváří vztah dětí ke své obci.

     V období před rokem 1989 se škola potýkala s nedostatkem žáků z důvodů stárnutí populace – nerodilo se tolik dětí.  Po  roce 1998, kdy vzniklo novodobé Velké Chvojno se zvedl růst populace, přibylo nových obyvatel a přesto nad naší školou stále visí hrozba , že se „jednoho dne zjistí, že není dost dětí“. Setkáváme se s tím, že někteří rodiče od první třídy svoje děti přihlašují do škol v Ústí nebo do Libouchce. Některé z nich k tomu vedou praktické důvody / např. starší sourozenec do školy dochází, apod/. Někteří se domnívají, že naše vesnická škola nedá toho tolik jejich dětem jako škola městská. Co do vybavení je toto jistě pravda, ale o to více je třeba ocenit kvalitu, která je nabízena ve skromných podmínkách.

     Zamysleme se nad tím, co nabízí naše škola. Především zajištění výuky kvalifikovanými zkušenými pedagogy, individuální přístup k dětem s poruchami učení, výuku dnes tak potřebné informatiky na nových počítačích, které škola získala s příspěvku Krajského úřadu, mnoho školních i mimoškolních akcí, družinu, kam děti chodí rády, rodinné zacházení. O co je naše škola v tomto ohledu horší než jiné?  

To ostatní co ve škole chybí, nebo je zastaralé je bohužel  otázka peněz  a s tím učitelé ani ředitelka moc  nenadělají. Ale  i  obměna vybavení se postupně řeší v rámci finančních možností obce.

O naší škole se můžete dočíst na nových internetových stránkách www.zsvelkechvojno.estranky.cz

 JB

 

 

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718