Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

V Čermné je uloženo poselství příštím generacím

17. listopad 2008

Kostel sv. Mikuláše je barokní stavba z 18. století postavená na místě staršího kostela z roku 1352. U barokního můstku přes Červený potok stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Kostel sloužil svému účelu do roku 1969. Po té byl uzavřen a postupně chátral. Vnitřní mobiliář byl poničen vandaly. V letošním roce se dočkal rekonstrukce, která v „hodině dvanácté“ tuto stavbu zřejmě zachránila. Rekonstrukcí prošla kompletně střecha kostela, fasáda, byly vyspraveny pukliny a na věž byl osazený již zmíněný kříž. Další kříž bude v nebližších dnech osazen nad přední štít, nad hlavním vchodem. Tyto kříže zafinancovala ze svého rozpočtu Obec Libouchec, částkou 40.000,-. Na rekonstrukci poskytl dotaci Ústecký kraj 500.000,- Kč, Ministerstvo kultury 900.000,- Kč a také vlastník stavby Římsko-katolická církev se podílela na rekonstrukci částkou 300.000,- Kč.

K tomu, aby byla rekonstrukce zahájena jistě přispěl i zájem a iniciativa místních občanů.

Přesto, že interiér kostela je zničený, nebude Čermenský kostel pouze dekorací obce. Právě místní mají zájem alespoň příležitostně mystické místo využít k setkávání. Pokud to bude technicky možné již před letošními Vánocemi. Na jaře plánují spolu s Občanskými sdruženími Středohoří sobě a Chvojensko uspořádání, akce, které se bude vztahovat k historii Čermné, místnímu kostelníku i dalším pamětihodnostem a zajímavostem.

Na závěr je na místě připomenou slova pronesená při této příležitosti p. arciděkanem Šimáčkem. „Je to výjimečná chvíle, protože jsme v nedávných letech, byli svědky toho, že se kříže z věží shazovaly. Dnes tady kříž pozvedáme a osazujeme na věž zachráněného kostela.“
Děkujeme všem, kteří k tomuto dopomohli!


Další fotografie kostelíka v Čermné naleznete na stránkách fotografky Jarky Bauerové /doporučujeme shlédnout všechny galerie na těchto stránkách fotky jsou totiž moc krásné :)/ - http://bauerova.cz/thumbnails.php?album=48

 

Fotogalerie: V Čermné je uloženo poselství příštím generacím


 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718