Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Hřiště v Lučním Chvojně

19. květen 2010

Podali jsme žádost o dotaci z PRV na "Plácek pro všechny", jak jsme naše hřiště nazvali. V této fázi žádáme na dotaci na oplocení, které je z hlediska využití "plácku" nejdůležitější. Záměr je z dotace nakoupit materiál a oplocení, vč. brány apod. zhotovit svépomocnou prací členů OS a rodičů. Uvidíme, zda se žádostí uspějeme a zda se nám podaří vše dotáhmout. Po oplocení bude plácek využíván k sportovním hrám, postupně doplníme(jak se bude dařit sehnat peníze) dalšími prvky. Reralizace je možná až po podepsání dohody o poskytnutí dotace, což se předpokládá koncem tohoto roku.V březnu - dubnu bychom rádi zrealizovali. Ovšem pokud se žádostí o dotaci uspějeme - což vůbec není jisté, jak už to u dotací bývá.

Postupně budeme  o tom, jak se tato věc vyvíjí informovat na těchto stránkách. Při zpracování stavební dokumentace pro  souhlas s umístěním stavby nám velmi pomohli p. Jiří Píša (projektant) p. Viktor Chlup(pomoc při zajištění projektanta), p. Iva Prečuchová (konzultace). Moc děkujeme...

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718