Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Naše sdružení se bude podílet na realizaci projektu "Ostrov - iniciativa pro naše kostelíky"

26. říjen 2009

V roce 2009 vznikla z popudu občanských sdružení Chvojensko a Středohoří sobě Iniciativa pro naše kostelíky z názvem OSTROV, která si klade za cíl aktivizaci místních obyvatel kolem památek duchovního charakteru (kostelíky a kaple). „Vedlejším“ efektem pak bude oživení a záchrana těchto z velké části zanedbaných památek a jejich vzkříšení jakožto lokálních duchovních a kulturních center. V neposlední řadě přispěje tato iniciativa k rozvoji cestovního ruchu s plánovaným přeshraničním dosahem.

      Zastřešující organizací této iniciativy je MAS Labské skály se sídlem v Jílovém, jejíž působnost pokrývá zájmové oblasti tohoto projektu a partnery místní občanská sdružení Středohoří sobě, Chvojensko a Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic. Na projektu se budou podílet i aktivní jednotlivci z daných lokalit (obcí a osad), kde bude projekt realizován.

 

     Proč se naše iniciativa nazývá OSTROV? To je dáno na jedné straně geografickou polohou: centrum naší zájmové oblasti je vymezeno řekou Labe mezi Ústím n. L. a Děčínem, Jílovským potokem z Děčína až do Libouchce,  Klíšským potokem od Ústí n. L. a středověkým náhonem, který spojuje Jílovský a Klíšský potok. Tímto vzniká skutečný ostrov, kraj ohraničený ze všech stran vodou. Druhý smysl názvu OSTROV vychází z představy, že se naše kostelíky stanou „ostrovy“ kulturního a duchovního života, který v naší oblasti, postižené poválečným odsunem obyvatelstva, bohužel není příliš rozvinutý. Rovněž nezanedbatelná je společenská dimenze naší iniciativy, neboť doufáme, že se naše kostelíky opět stanou významnými centry pro setkávání. Předpokládáme rovněž v další /budoucí/ fázi projektu v příštích letech zapojení naší iniciativy do přeshraničních kulturních a duchovních projektů (navázán kontakt se vznikající „Sächsisch-Böhmische Kulturgesellschaft“).

   

      V  kostelících hodláme celoročně organizovat např. koncerty, výstavy, happeningy, dny otevřených dveří, přednášky, divadelní představení nebo filmové projekce. Důležitým rozměrem naší iniciativy je zpřístupnění kostelů a vytvoření informačního systému (tištěné brožury o historii, informační panely, internetové stránky).

   

      Naše iniciativa se v tuto chvíli týká kostelů ve vsích Arnultovice, Čermná, Javory, Jílové, Krásný Les, Libouchec, Lipová, Petrovice, Roztoky, Skorotice, Tisá a Žežice. Předpokládáme, že v případě příznivého ohlasu naší Iniciativy náš projekt v následujících letech postupně rozšíříme i na další objekty v naší zájmové oblasti. V roce 2010 bude projekt realizován v 7 kostelech a následně v roce 2011 v dalších.

 

V  kulturní sezóně podzim 2009 až léto 2010 /říjen/ hodláme uspořádat řadu akcí tak, aby se v každém z „našich“ kostelíků něco zajímavého a nevšedního událo. Mezi těmito akcemi (koncerty, přednášky, čtení, divadlo, film, výstavy) plánujeme zorganizovat i větší celodenní happening „Krajiná plná andělů“ v kostele v Arnultovicích.

 

     Součástí našich aktivit je i zprovoznění speciálních internetových stránek, jež budou informovat jednak o smyslu naší Iniciativy a o jednotlivých akcích, jednak budou ovšem obsahovat informace o těchto památkách, o jejich historii a současném stavu, fotografie apod. Také zde bude informováno a zapojení místních obyvatel do tohoto projektu a o nových iniciativách, které mohou v této souvislosti vzniknout.

 

V rámci akcí budeme prezentovat putovní výstavu „Krajina plná andělů“, která bude návštěvníky seznamovat se zaniklými či zničenými památkami z našeho  regionu. (Kostely a kaple na Chvojensku, kostel v Českém Bukově, kostel na Nakléřově, kaple v Mírkově, apod.) Název „Krajina plná andělů“ je odvozen od toho, že právě u rozbořeného kostela ve Velkém Chvojně se písničkář Karel Kryl inspiroval ke své slavné písni „Anděl“.

 
 

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718