Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Botanická exkurze "Orchideje u Modré"

11. květen 2008

Zpráva z botanické exkurze "Orchideje u Modré a Jílového" /s laskavým dovolením autorů staženo z www.stredohorisobe.wz.cz

Jak se stalo již dobrým zvykem, uspořádalo občanské sdružení STŘEDOHOŘÍ SOBĚ i v roce 2008 jarní botanickou exkurzi. Stejně jako v předešlých letech by to nebylo možné bez ochoty botaniků Mgr. Karla Nepraše z Oblastního muzea v Litoměřicích a Mgr. Romana Kroufka z Univerzity J.E. Purkyně. Tento, již tradiční, odborný doprovod letos navíc rozšířil Ing. Petr Bauer ze Správy CHKO Labské pískovce.

Exkurze byla tentokrát namířena jednak na druhově pestrá luční společenstva v okolí železniční trati nad obcemi Modrá a Jílové na Děčínsku, dále pak na mimořádně zajímavá lesní i luční společenstva tzv. Bohyňských lad. Výběr trasy nebyl letos v žádném případě náhodný. Cenné louky u Jílového jsou totiž v současnosti zásadně ohroženy plánovanou výstavbou dálničního přivaděče, a tak se jednalo o jednu z posledních šancí navštívit je v dosud neporušeném stavu a přitom za plného květu mnoha druhů orchidejí, kterými oplývají.

11. května 2008 v neděli ráno se na zastávce v Modré sešlo celkem 47 účastníků, čítajících mezi sebou i dva kojence a skupinu přírodovědného kroužku z českolipského gymnázia. Po úvodním slovu jsme se vydali zářezem železniční trati (toho času bez pravidelného vlakového provozu) směrem k Jílovému, která se stala hlavní osou první části exkurze. V koridoru železniční trati, na loukách a při okrajích lesů v jejím sousedství jsme byli seznámeni se zajímavými ukázkami zdejší květeny:

vstavač mužský (C1) [Vstavač mužský (Orchis mascula) se v ČR vyskytuje ve dvou subspeciích: Orchis mascula subsp. signifera a O. mascula subsp. mascula. Zatímco první jmenovaný poddruh je relativně častější na východě republiky, a má proto „jen“ status ohroženého druhu, druhý poddruh je mnohem vzácnější a je kriticky ohrožený. Vzhledem k tomu, že rostliny u Jílového nesou již nesou znaky vzácnějšího z obou poddruhů, jsou v tomto přehledu hodnoceny jako kriticky ohrožené.]
vstavač osmahlý (C1)
hadilka obecná (C2)
prstnatec májový (C3)
bradáček vejčitý (C4)
oman vrbolistý (C4)
huseníček rolní
kokoška pastuší tobolka
lomikámen zrnatý
ocún jesenní
ostřice chabá
ostřice plstnatá
pomněnka lesní
pryskyřník hlíznatý
pryskyřník zlatožlutý
pryšec chvojka
pryšec obecný
pryšec sladký
řeřišnice luční
sveřep vzpřímený
třtina křovištní
úpolín nejvyšší
violka psí
violka Rivinova


Po této první části přišel zasloužený odpočinek ve stínu stromů. Za teplého a slunného počasí, které nás po celý den provázelo, následoval relativně delší přesun. Po úpatí kopce Výrovny jsme přes Horní Jílové vystoupali do pastvin pod Lotarovým vrchem. Za nimi nás již čekal četnými sesuvy rozbrázděný listnatý les s velmi zajímavou květenou:
okrotice bílá (C3)
vemeník (C3)
bradáček vejčitý (C4)
lýkovec jedovatý (C4)
hrachor jarní
ocún jesenní
ostřice chabá
ostřice lesní
ostřice plstnatá
plicník tmavý
prvosenka jarní
prvosenka vyšší
pstroček dvoulistý
svízel vonný
šťavel kyselý
vraní oko čtyřlisté


Poté na nás již čekala finální část exkurze v prostoru přírodní rezervace Bohyňská lada. Abychom i my ukázali zdejší přírodě ukázali tu lepší tvář, chodili jsem v těch nejcennějších partiích husím pochodem. Odměnou nám byly nádherné rozkvetlé louky a okraje lesů s řadou překrásných rostlin:
vstavač osmahlý (C1)

Fotogalerie: Botanická exkurze "Orchideje u Modré"


 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718