Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Nedejme se!!!

3. červen 2019

Jak to dopadlo????

Věcně shodnou připomínku  proti výstavbě  logistického centra  podepsalo  360 obyvatel  našich obcí.  Věcně shodné připomínky proti  neúměrnému zastavování  luk  kolem obcí podepsalo většina  dospělých obyvatel  z Malého Chvojna,  Arnultovic, a Velkého Chvojna.

Věcně shodné připomínky byly podány a zpracovány pořizovatelem ÚP.  Na základě tohoto, ale hlavně na základě  vyjádření dotčených  orgánů a nesouhlasným stanoviskům  Krajského úřadu odboru ŽP, Magistrátu  Ústí nad Labem - územní plánování a CHKO, bude návrh ÚP přepracován  a předložen k veřejnému projednání v listopadu  2020. Problematické  záměry by měly z návrhu ÚP zmizet.

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718