Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Nedejme se!!!

3. červen 2019

3.6.2019 spouštíme podpisovou akci - pokud máte otázky ptejte se!!!

 

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám informativní dokument ve věci projednávaného návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Obce Velkého Chvojna. Obec Velké Chvojno pořizuje nový ÚP. Byl zpracován 1. návrh a současně bylo zpracováno posouzení vlivu ÚP na životní prostředí tzv. SEA, ke kterým je možné do 13. 6. 2019 podat námitky. Pojďme společně vyjádřit svůj názor k plánované výstavbě průmyslových hal u Žďáru, které spadá do katastru naší obce.

Spolek Chvojensko je ochoten a připraven ujmout se role zástupce veřejnosti (zástupce veřejnosti může podávat souhrnné připomínky a účastnit se všech jednání. Ve spolupráci s právníky a odborníky (architektem) vypracuje společnou námitku, ke které se můžete se svým podpisem připojit.

Náš názor je:

Haly, průmyslovou zónu či logistické centrum na katastru naší obce a v našem územním plánu nechceme.

Záměr nepatří na zelenou louku, zvlášť když je okolo Ústí nad Labem řada brownfieldů (nevyužité průmyslové areály). Stavba Nupharo Park je až příliš. Obyvatelům Žďáru, kteří by měli mít haly „za humny“ se nepochybně sníží nejen hodnota jejich nemovitostí, ale hlavně se změní kvalita života v CHKO Českého středohoří, které si pro svůj život vybrali. Troufáme si říci, že se toto týká nejen Žďáru, ale i dalších částí Velkého Chvojna. Měli bychom myslet na zatím ještě zelené části naší krajiny/země dokud je ještě čas.

Chceme zachovat naší krajinu tak, jak je. Návrh posouzení vlivu na životní prostředí (SEA), který byl zpracován, definuje výrazně negativní vlivy na životní prostředí v souvislosti s výstavbou zóny (logistického centra).

Ovlivnění kvality ovzduší v důsledku vyvolané automobilové dopravy.

Zábor zemědělského půdního fondu, o rozloze 373 595 m2, vznik rozsáhlé urbanizované plochy v krajině, a tím výrazné ovlivnění krajinného rázu.

Ovlivnění retence vody v krajině, zvýšení barierovosti krajiny.

V místě plánované průmyslové zóny se vyskytuje vzácný živočich střevlík zlatitý. A nejen on.

Obec Libouchec ze zadání svého nového územního plánu tuto plochu zóny vyjmula. Pojďme postupovat společně s liboucheckými nadšenci a společně se snažit naši krajinu uchránit. Většina z nás tu žije právě pro kouzlo krajiny Českého středohoří. Žijeme v CHKO. Pokud bychom chtěli mít kolem sebe zastavěné plochy a beton, žijeme ve městě.

Nechceme též lhostejně vystupovat k plánovaným výstavbám v ně nebo za jednotlivými částmi obce Velké Chvojno. Máme za to, že není třeba ve vesnickém rázu obce přistupovat k příliš rozsáhlým výstavbám typu „satelit“. Toto se již kolem nás dávno děje. Příkladem si představte některé okolní obce. Nemáme nic proti případným novým sousedům, ale lze ze zkušeností předpokládat, že lidé, kteří se rozhodli žit v tzv. „satelitu“ příliš nestojí o život vesnického stylu, ale nové místo k životu budou považovat spíše za „noclehárnu“.

Máte-li podobný názor, podepište společnou námitku k záměru výstavby logistického centra/průmyslové zóny a také se vyjádřete k výstavbám kolem částí obce Velké Chvojno.

O tom, zda bude připomínka akceptována, rozhodne zastupitelstvo. Proto je důležité, aby zastupitelé znali názor občanů. Vyjádřete ho. Potřebujeme silný hlas.

 

 

3.6.2019 startuje sbírání podpisů.  Navštívíme Vás  a zodpovíme Vaše otázky, nabídneme podpis věcně shodné připomínky proti zóně  a proti  nadměrné zástavbě kolem některých našich obcí. ( místních částí)

 

 

 

Spolufinancování právní pomoci podpořila Nadace VIA v programu ŽIvá komunita.

 

 

 

 

 

 

Za Chvojensko z.s.

Iva Mudrová

Kateřina Balšánková

Petra Šofrová


 

 

Jak to dopadlo????

Věcně shodnou připomínku  proti výstavbě  logistického centra  podepsalo  360 obyvatel  našich obcí.  Věcně shodné připomínky proti  neúměrnému zastavování  luk  kolem obcí podepsalo většina  dospělých obyvatel  z Malého Chvojna,  Arnultovic, a Velkého Chvojna.

Věcně shodné připomínky byly podány a zpracovány pořizovatelem ÚP.  Na základě tohoto, ale hlavně na základě  vyjádření dotčených  orgánů a nesouhlasným stanoviskům  Krajského úřadu odboru ŽP, Magistrátu  Ústí nad Labem - územní plánování a CHKO, bude návrh ÚP přepracován  a předložen k veřejnému projednání v listopadu  2020. Problematické  záměry by měly z návrhu ÚP zmizet.

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718