Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Náklady a výnosy Knihy o historii chvojenských obcí

15. červen 2014

Úvodem je třeba  zkonstatovat, že kniha se připravovala  více jak 6 let.  Za tu dobu proběhlo několik setkání s pamětníky , kde se upřesňovaly informace, předávaly se fotky a dokumenty, které pak Petr Mikula zpracovával do textu a předlohy.  Pomáhalo mnoho lidí z našich obcí, jejich příbuzní i ti, kteří se odstěhovali, ale  stále mají ke chvojensku vztah. Patří jim za to obrovské poděkování.

Náklady:

Chvojensko, ze svého rozpočtu v období přípravy knihy  zaplatilo licence na mapy, některá kopírování, poštovné,( i do zahraničí), další náklady telefony,  pohonné hmoty co se projezdily, poplatky ,  vložil do projektu hlavně autor knížky. 

Náklady na grafickou předlohu  15.000, -

Tisk   400 ks knih                        157.944,-      

-----------------------------------------------------------                                       

celkem                                          172. 944,-

-----------------------------------------------------------

Financování

Obec Velké Chvojno  zaplatila 120 knih  přímo tiskárně  za částku                                                      50.000,-

Někteří zájemci o knihu zaplatili knihu předem  celkem v hodnotě                                                      17.000,-

Vydání knihy finančně podpořili:Ing. Milec František, Rodina Kunze,

Tomáš Smrčka, Ladislav Kutil, Bohuslav Bischoffi, Generali Pojišťovna a.s.

firma Nupharo Park a.s.                                                                                                                                28.000,-

Prostředky Chvojenska nastřádané za 6 let                                                                                              27.000,-

Půjčka  na vydání knihy (část z ní 30.000 musíme vrátit do konce 2014                                             50.944

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem                                                                                                                                                            172.944,-

 

Výnosy

prodejní cena knihy je 500,- Kč

náklad 400 ks x 500                                                                                                                                     200.000,-

 

120 knih  které zaplatila obec ( skutečná prodejní cena 120 knih je 60.000.                                    - 10.000,-

odměna autora   20 knih                                                                                                                              - 10.000,-

knihy podporovatelům, kteří  knihu finančně podpořili  7 knih                                                              -    3.500,-

knihy jako povinné výtisky a věnované institucím a odborníkům se kterými se

spolupracovalo celkem 13 ks knih                                                                                                            -    6.500,-           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

Celková tržba za knihy                                                                                                                                170.000,-

 

Výnos -  je tedy                                                                                                                                              - 2.944,- 

To, že nevyděláme, vůbec nevadí a nebylo to ani účelem .Jsme moc rádi, že se podařilo knihu vydat a tak bude sloužit k získání poznání o našem regionu. 

Děkujeme všem, finančním podporovatelům, obci, že poskytla  částku za knihy předem, dalším lidem, kteří k nám měli důvěru  a zaplatili nám knihu předem, všem co se podíleli na přípravě  a  především Petrovi Mikulovi, že  knížku tak pěkně napsal.

                           

 

 

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718