Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Podzimní aktuality Místní akční skupiny Labské skály

31. říjen 2008


Podzimní novinky v MAS Labské skály

 

Vydali jsme soubor starých obrázků

MAS Labské skály vydala soubor 14 starých obrázků – historických pohlednic ze svého území (9 obcí) a území Správního společenství Königstein (5 saských obcí). Obrázky jsou v obálce, na jejíž vnitřní straně najdete text o MAS a Správním společenství v češtině a v němčině. Rovněž na každém obrázku najdete na zadní straně text v češtině a v němčině o příslušné obci.

Soubory starých obrázků si můžete koupit např. v informačním centru v Jílovém v Teplické ulici, v Air-Restaurantu v Petrovicích, v restauraci Autokempu Pod Císařem v Ostrově, ve smíšeném zboží v Lučním Chvojně. Cena souboru je 40,- Kč. (Na těchto místech si můžete koupit i cykloturistickou mapu zobrazující česko-německé pohraničí mikroregionu Labské skály a Správního společenství Königstein, cena 30,- Kč a další zajímavé propagační materiály a suvenýry).

 

Vytvořili jsme strategický dokument

Strategický plán Leader (SPL) představuje jakousi „kuchařku“, návod, jak budeme postupovat, až se staneme regionální rozvojovou agenturou. SPL obsahuje vizi, kterou chceme dosáhnout v našem regionu, zvolené priority a cíle rozvoje, včetně administrativních postupů pro samotnou MAS. Přílohou SPL jsou tzv. fiche. Fiche jsou opatření, pomocí kterých (jejich realizací) budeme v našem regionu dosahovat stanovených cílů. Pro každou MAS je SPL důležitým strategickým dokumentem.

Letošní léto tedy bylo ve znamení zpracování SPL, stanovili jsme si celkem 7 fichí. V září jsme SPL úspěšně dokončili a 21. října 2008 odevzdali na SZIF v Praze žádost o financování SPL z Programu rozvoje venkova, včetně SPL a fichí.

 

Co se dělo v Jílovém na zámku

Česko-německý seminář

10. října 2008 se uskutečnil na zámku v Jílovém uspořádala naše MAS česko-německý seminář na téma „možnosti přeshraniční spolupráce v letech 2008 – 2013“. Sešli se na něm starostové, podnikatelé, zástupci neziskových organizací, aktivní občané a další zástupci z obou stran hranice, celkem na 50 účastníků.

Cílem tohoto semináře a kulatého stolu bylo jednak seznámit zájemce s možnostmi financování česko-německé spolupráce v letech 2009 – 2013, jednak informovat o typech přijatelných projektů (na příkladech) a pokud možno podnítit vznik konkrétních záměrů, které budou realizovány v roce 2009.

Partnerem MAS Labské skály bude MAS Saské Švýcarsko (LAG Sächsische Schweiz), která se zde prezentovala. Jedná se o volnou spolupráci obou partnerů, kdy saská MAS bude hledat a oslovovat vhodné saské partnery pro navržené projektové záměry z české strany a koordinovat dění na saské straně. MAS Labské skály bude koordinovat dění a hledat projektové partnery na české straně.

V rámci kulatého stolu bylo představeno několik konkrétních návrhů na spolupráci, např. uspořádání týdnů kulinářských specialit typických pro obě příhraniční oblasti (spolupráce podnikatelů v cestovním ruchu), uspořádání série česko-německých setkání zaměřených na zlepšení komunikace a poznávání našeho společného česko-německého regionu, nebo vytvoření zázemí pro milovníky vodních sportů (především vodáků) na Labi. Na setkání v Jílovém byly položeny dobré základy budoucí spolupráce. Předpokládáme, že se bude spolupráce nadále rozvíjet v rámci těchto i dalších projektů.

 

Uspořádáme informační setkání pro zastupitele obcí a zástupce sdružení a organizací z našeho regionu

Kdy a kde?

Ve čtvrtek 13. listopadu 2008 na zámku v Jílovém od 17:00 hodin pořádáme setkání pro aktivní lidi z regionu s názvem „MAS Labské skály informuje“. Považujeme za potřebné informovat představitele obcí i veřejnost o dění v MAS a mikroregionu, o tom, co umíme, co nabízíme, o co se snažíme a kde bychom mohli spojit síly s ostatními. Na závěr otevřeme diskusi, kde se mohou zájemci vyjádřit k získaným informacím, reagovat na ně, a zároveň např. představit svoji organizaci, kterou zastupují.

Pokud Vás zaujala náplň tohoto setkání a máte zájem se zúčastnit, ozvěte se prosím na některý z uvedených kontaktů. Pokud nemáte v tento den čas, ozvěte se a domluvíme se na případném setkání jindy.

 

Jsme rádi, že jste si informace o dění v naší MAS přečetli. Přejeme Vám pohodový podzim a pokud budete mít zájem, ozvěte se nám.

 

Za MAS Labské skály

 

Eva Šípová

 

 

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718