Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

MAS Labské skály informuje

5. duben 2009

MAS Labské skály informuje
 

Občanské sdružení „MAS Labské skály“, připravuje v letošním roce 3 vlastní projekty a na dalších spolupracuje.
Prvním projektem je „Realizace Strategického plánu Leader“. MAS Labské skály je jednou z 60 MAS v ČR, které budou finančně podpořeny Ministerstvem zemědělství (Mze) ČR v rámci Programu obnovy venkova. Od léta 2009 budeme tedy fungovat jako rozvojová agentura; na podzim 2009 vyhlásíme výzvu pro žadatele na vybrání jejich projektových záměrů. Vybrané projekty po jejich realizaci podpoří MZe dotací. V kanceláři v Jílovém nebo individuálně budou obě manažerky MAS poskytovat poradenství k projektové výzvě; pro potenciální žadatele bude v létě 2009 připraveno školení. Zatím nejsou známy přesné termíny. Od poloviny května 2009 budeme průběžně informovat na našich webových stránkách www.maslabskeskaly.estranky.cz, kde zájemci najdou veškeré dostupné informace včetně dokumentů ke stažení, aktualit a pozvánek na akce v našem regionu.

Druhým projektem, který začal letos 1. dubna, je česko-německá „Spolupráce dobrovolných hasičů“. Podali jsme žádost o financování do programu česko-německé spolupráce „Cíl 3, Fond malých projektů“ nyní připravujeme k vydání propagační brožuru dobrovolných hasičů SDH Jílové - Modrá a Rosenthalu-Bielatalu. Obsahem projektu je celkem 6 česko-německých akcí. A) Slavnostní valná hromada dobrovolných hasičů Jílové - Modrá s účastí dobrovolných hasičů z Rosenthalu-Bielatalu – spřátelení hasiči slaví letos 130. výročí od vzniku jejich SDH. B) Vydání zmíněné propagační brožury. C) Uskutečnění německo-české vodní fontány a soutěže dětí v Rosenthalu-Bielatalu 18. 7. 2009 (vodní fontána: na koupališti. Hasiči stříkají proudnicemi na centrální proud vody uprostřed koupaliště. Podle pokynů dirigenta na hudbu „Vltava“ od B. Smetany a barevně osvětlené proudy vody vytvářejí úchvatnou podívanou pro diváky.) D) Česko-německé praktické setkání hasičů v terénu 5. 9. 2009. Dopoledne si hasiči prohlédnou podmínky pro zásah hasičských vozidel (např. mostky, stromy u cest, šířka cest aj.) na české straně hranice, vymění si zkušenosti, navrhnou opatření na české a německé straně ke zlepšení účinnosti zásahů, a odpoledne si prohlédnou ještě německou část pohraničí. E) Předvádění české a německé hasičské techniky a uskutečnění česko-německé vodní fontány v Jílovém dne 19. 9. 2009, soutěže pro děti 20. 9. F) Výstava na zámku v Jílovém v září 2009 s hasičskou tématikou a o přeshraniční spolupráci.

Od července 2009 by MAS chtěla společně se saským spolkem „Uni im Grünen“ realizovat projekt „Poznejme se – povídejme si“. Jedná se o společnou akci pro české a německé účastníky z pohraničí a vydání česko-německého propagačního letáku obou partnerů. Celkem se uskuteční 2 společné víkendy na podzim 2009 a dva víkendy na jaře 2010. Pro maximálně 40 účastníků (20 z české a 20 z německé strany) budou k dispozici 4 tlumočníci. Účastníci si před zahájením společných víkendů zvolí témata, která je zajímají. Vždy v sobotu a v neděli dopoledne budou účastníci projektu rozděleni do 4 skupin, aby se seznámili se základy jazyka sousedů a se slovní zásobou k tématům, které si zvolili. Každou sobotu odpoledne se uskuteční jeden výlet za poznáním do pohraničí (na zajímavá místa v regionu, do infocentra, na zámek, do skal apod.) s komentářem v českém a německém jazyce.
Podíleli jsme se i na zpracování projektových žádostí na akci „Putování za červenou vodou“, která se bude konat 16.5. v Čermné, a na projektu „Obnova kříže při cestě ke hradu Blansko“ (nadace VIA).
 

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718