Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Středohoří v kýči - akce spřáteleného OS Středohoří sobě

3. červen 2009

VÝZVA! Umělecká soutěž Středohoří v kýči. Bližší informace zde:


Po dvou letech opět vyhlašujeme uměleckou soutěž o co nejkrásnější ztvárnění krajiny a lidu Českého středohoří! Nebojte se negativního ohlasu kunsthistoriků, kurátorů, kritiků a publicistů, v této soutěži budete doceněni!

Soutěž vyhlašujeme v tradičních kategoriích:
1. výtvarná (malba, foto, akvarel, počítačová grafika, architektura atd.)
2. literární (báseň, epos, píseň, povídka, román atd.)
3. hudební (píseň, symfonie, opera, madrigaly atd.)

Do soutěže může každý/každá soutěžící přihlásit maximálně dvě díla (román pouze jeden) v každé kategorii.

Uzávěrka soutěže bude 30. září 2009. Soutěžní díla všeho druhu je třeba dodat na adresu pořádajícího o. s. Středohoří sobě ve fyzické podobě (výtvarná díla 1 x v originále, literární díla 3 x vytištěná na papíře, hudební díla 1 x na hudebním nosiči), díla zaslaná e-mailem nebudou do soutěže zařazena. Výtvory budou anonymně hodnoceny odbornými komisemi, složenými z renomovaných kulturních pracovníků a akademiků. Díla je proto nutné označit heslem a k zásilce přiložit zavřenou obálku týmž heslem označenou, která bude obsahovat jméno a kontaktní údaje tvůrce. Tyto obálky budou rozpečetěny až při slavnostním vyhlášení vítězů.

Slavnostní vyhlášení vítězů spojené s vernisáží a recitálem soutěžních děl se uskuteční v sobotu 17. října 2009 v Kulturním centru Řehlovice.

Svá díla zasílejte či jinak dopravujte na adresu:

Středohoří sobě, o. s.
Božtěšická 278/21
400 01 Ústí nad Labem

Info: jankvapil@post.cz, tel.: 732 921 250 (Jan Kvapil)

 

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718