Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Chcete dotaci na ekologické vytápění? Od dubna 2009 budete mít větší šanci.

7. duben 2009

Předpokládané oblasti podpory:

A.

Úspory energie na vytápění v obytných budovách

B.

Podpora výstavby v pasivním energetickém standardu

C.

Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody

Podmínky programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na stávající program, jen u kotlů na biomasu budou podporovány zdroje s ještě příznivějšími emisními charakteristikami než doposud. Žadatelé instalující zdroj splňující pouze emisní třídu 3 tedy musí o dotaci zažádat do konce března v rámci stávajícího programu podpory.

Zpětné podávání žádostí na již zrealizované akce bude v rámci nového programu omezeno. Nebude možné podpořit akce dokončené před před jeho vyhlášením. Rozhodným datem bude u obnovitelných zdrojů energie a rekonstrukcí budov datum převzetí stavby od dodavatelské firmy, u novostaveb pak datum kolaudace. Realizace opatření bude muset být provedena kvalifikovanou dodavatelskou firmou.

Vyhlášení programu a zveřejnění podrobných podmínek podpory (včetně výše dotací) se předpokládá v březnu 2009. Podávání žádostí bude možné od dubna 2009. Předpokládá se průběžné trvání programu až do konce roku 2012.

Do administrace programu se předpokládá zapojení finančních institucí (bank, stavebních spořitelen apod.). Žádost tedy bude možné kromě krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí podávat také na pobočkách těchto institucí. O dotaci na více opatření bude možné žádat v jedné žádosti. Některé kombinace opatření (typicky zateplení a výměna zdroje) budou zvýhodněny dotačním bonusem.

Podporovanými subjekty v rámci tohoto programu budou různé typy žadatelů vlastnící rodinné a bytové domy: fyzické osoby, bytová družstva, sdružení vlastníků, města a obce a podnikatelé. Bude stanovena maximální výše dotace z tohoto programu pro jeden subjekt za celé programové období do roku 2012. U novostaveb bude příjemcem dotace první vlastník rodinného domu nebo bytu.

Zateplování panelových bytových domů nebude z tohoto programu podporováno. Podpora pro panelové domy je možná z programů Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo životního prostředí si vyhrazuje právo upravit výše uvedené podmínky programu před jeho vyhlášením a zveřejněním podrobných podmínek podpory. Zájemcům o dotaci tedy doporučujeme před početím realizace projektu vyčkat zveřejnění podrobných podmínek podpory.

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718