Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

MAS LS informuje

14. listopad 2008

Cílem bylo rozšíření informací o činnosti MAS LS a také o Mikroregionu Labské skály, o možnostech spolupráce, informace o uskutečněných projektech a také o projektech, které jsou na příští rok 2009 připravovány.

MAS byla založena v r. 2005 jako občanské sdružení. Zatím se jedná o práci dobrovolníků, kteří chtějí svůj region rozvíjet. MAS se věnuje především:

Co MAS nabízí zájemcům?

Byla předána informace o zpracování Strategického plánu Leader /SPL/, který obsahuje vizi, kterou chceme dosáhnout v našem regionu, zvolené priority a cíle rozvoje, včetně administrativních postupů pro samotnou MAS. Přílohou SPL jsou tzv. fiche. Fiche jsou opatření, pomocí kterých (jejich realizací) budeme v našem regionu dosahovat stanovených cílů. Pro každou MAS je SPL důležitým strategickým dokumentem. V říjnu byla podána a zaregistrována žádost o realizaci SPL na CP SZIF v Praze, zda byla naše MAS vybrána se dozvíme v březnu 2009. Pokud se tak stane, bude naše MAS působit jako regionální rozvojová agentura.

Naše MAS připravuje také vlastní projekty. V rámci česko-německé spolupráce nazvané „Dny gastronomických specialit“ budou ve vybraných restauracích na obou stranách hranice nabízeny speciality „od sousedů“. Dalším projektem je uspořádání česko-německých workshopů, jejichž cílem je zdokonalení komunikace mezi českými a německými účastníky, navázání nových kontaktů a přátelství a dále formou exkurzí poznání zajímavostí našeho regionu a další společné aktivity (seznámení se s kulturou, tradicemi sousedů na obou stranách hranice aj.).

V rámci konkrétní nabídky spolupráce pro neziskové organizace budou od příštího roku zpracovávány a pravidelně zasílány zájemcům informace o otevřených grantových a dotačních programech, v případě zájmu budou uspořádána školení jak pro neziskové organizace, tak pro podnikatele k psaní projektových žádostí o grant nebo dotaci.

Plánujeme také změny webových stránek MAS, kde chceme dát větší prostor pro vlastní prezentaci členů a partnerů MAS a jejich akcí.

Předseda Mikroregionu Labské skály /MLS/ Mgr. Václav Zibner prezentoval činnost MLS v posledních letech. Mikroregion je dobrovolný svazek obcí, setkávají se tedy pouze starostové. MLS byl založen v r. 2001 a od té doby se podařilo realizovat celou řadu projektů, např. opravy školních budov a budov obecních úřadů, vyznačení cyklotras a česko-německé akce. V r. 2005 podepsal předseda MLS dohodu o spolupráci se Správním společenstvím Königstein, což je 5 obcí v sousedním saském pohraničí.

Mgr. Zibner informoval rovněž o spolupráci MLS s dalšími institucemi, zejména Euroregionem Labe, Mikroregionem Milada a o.p.s. České Švýcarsko, o společných projektech, které byly zrealizovány a také o těch, které se připravují. Informoval také o probíhající aktualizaci strategie MLS a vyzval přítomné zástupce NNO a aktivní veřejnost, aby tuto skutečnost využili k zařazení jejich námětů do zásobníku projektů MLS a MAS.

Součástí tohoto setkání bylo také vystoupení ing. arch.Olgy Tausingerové /TAUPLAN Praha/, o realizovaných projektech výstavby dětských hřišť se zapojením veřejnosti v obcích Svojšín a Černošín. Hřiště plánovali společně děti a rodiče, což je ideální způsob, jak vytvořit v daném místě hřiště podle představ jeho obyvatel. Děti, které byly do projektu zapojeny, si potom takového hřiště více váží a neničí jej.

Na závěr setkání měli účastníci možnost zúčastnit se prohlídky Jílovského zámku; role průvodce se ujal p. Mgr. Zibner.

Podle vyplněné „anketky“, kterou zástupci NNO odevzdávali na závěr setkání, zájmu o další informace, zájmu o vzájemné kontakty apod. lze předpokládat, že se spolupráce bude nadále rozvíjet a toto setkání v Jílovém nebude posledním.

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718