Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Pro informaci všem

14. únor 2009

Toto je zpracovaný záměr, který byl zaslán zastupitelstvu obce:Projekt A co děti

Toto jsou podpisové listiny s podpisy rodičů, prarodičů a občanů, které byly  přiloženy:

 

 

 

 

 

 

 

Toto je Mail zaslaný zastupitelům před odesláním  záměru: Oslovení zastupitelstva mailem

Toto je průvodní dopis přiložený k záměru odeslanému  1.11.2008 Obecní úřad - předání záměru

Toto je odpověď starosty - předběžné projednání:Odpověď starosty na hřiště


 
Toto je informace podaná členům OS Chvojensko:Stručné info pro členy - 12_08

Toto je odstavec, z výše uvedeného dokumentu, který paní ředitelka Tomášová kritizuje a označuje za LEŽ:

V případě, že  sponzor prostředky poskytne, jsme schopni tyto podmínky dodržet. V případě dotace z programu obnovy venkova – musí tuto podat obec a také tam mít spoluúčast – třeba i vyjádřenou v dobrovolné práci lidí. Ovšem naše obec nemá tyto priority a dohodnout něco takového  bych opravdu v našich podmínkách nedokázala.

Rodiče dětí jsem o situaci informovala. Záměr je zpracovaný tak, že se dá v případě, že budou peníze na tom okamžitě začít dělat. Tak uvidíme.

 

 

Toto jsou všechno zatím dostupné informace. Snažíme se, aby hřiště v Lučním Chvojně bylo zrealizováno a děti si nemusely hrát na silnici. Oficiální příslib od sponzora zatím nemáme. Zjišťovala jsem možnosti sehnat jinde peníze, ale dotace z Programu obnovy venkova musí podat obec, grant z Nadace VIA - tam je také nutná spoluúčast navíc je podporována "komplexní úprava veřejného prostranství, za aktivní účasti veřejnosti/, což v tomto případě není .- protože se jedná pouze o dětské hřiště, nikoli úpravu celé návsi.

Je na každém ať posoudí.... Ovšem velkou pravdou je, že nás někteří členové našeho sdružení zrazovali od tohoto záměru, právě také z důvodu, že se nakonec všechno otočí, překroutí a použije proti.  Závěrem chci tady napsat, že si velice vážím všech našich členů, kteří mají chuť se přes všechny tyto útoky angažovat. Vážím si jejich důvěry. osobně  si velmi cením, že nejezdíme jenom na "tanečky", ale máme snahu dělat i něco jiného, uspořádali jsme několik akcí pro děti a budeme v tom pokračovat, ať se to někomu líbí nebo ne. 

K doplnění všech informací oficiálně požádáme firmu CPI PARK Žďárek o stanovisko, které neprodleně zveřejníme.

Odpověď CPI PARK Žďárek na náš dotaz ohledně záměru vybudování hřiště pro děti v Lučním Chvojně

userfiles/file/Odpov%C4%9B%C4%8F%20CPI%2022_1208.doc

Jiřina Bischoffiová

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718