Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Výlet na hrad Karlštejn

5. září 2009

Autobus našeho "dvorního dopravce" CK TRYSK nás naložil časně z rána a v 7.00 jsme již vyráželi směr Karlštejn. Celou cestu pršelo, tak jsme měli trochu obavy, jak se nám výlet vyvede.

Sotva jsme zaparkovali na centrálním parkovišti v Městysu Karlštejn, dešť ustal. Odolali jsme lákání majitelů koňských drožek, kteří čekali, že polapí jízdy chtivé a za pouhých 150,- Kč na osobu, dopraví zákazníky necelý kilometr k bráně hradu. Po cestě na hrad ač do kopce, přece bylo na co se dívat. Rozličné krámečky, v každém téměř stejné zboží a vesměs s ruským přízvukem hovořící majitelé nás na cestě vzhůru moc neoslovili i když na zpáteční cestě na nákupy nepotřebného přeci jen došlo.

Nechtěně ovšem mohlo dojít k mezinárodní roztžce, když jednoho z našich upoutaly u stánku pravé ruské papachy s pěticípou hvězdou /na Karlštejně/. Neodolal své spontánnosti a za výkřiku "Maršal Malinovsky"!!!! si papachu nasadil na hlavu. Tím ovšem silně podráždil prodejce s ruským přízvukem, kterému se to zřejmě, a nelze se divit nelíbilo. Naštěstí nevytáhl kalašnikov, ale pouze velmi hrozivým a výhružným hlasem pronesl "davaj nazpět"!!! Tak se papacha vrátila na místo a naše skupina uháněla k hradní bráně.

Na prohlídku hradu jsme vyfasovali, příjemnou, mladou průvodkyni. Po zahájení prohlídky v první hradní místnosti byl její poutavý výklad náhle přerušen tajemným ťukáním a škrábáním na těžké vstupní dubové dveře. Všichni ztichli a upřeli své zraky tím směrem. Po odemčením dveří naší průvodkyní, se ukázalo k našemu všeobecnému obveselení, že jsme "zapoměli" jednu z našich na nádvoří. Prohlídka tak mohla pokračovat. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého i poučného a také to jaký byl král Karel IV. filuta, kdy ze své ložnice mohl nepozorovaně navštěvovat tajnými dveřmi svojí choť /postupně všechny své choti/, avšak dveře se daly otevřít pouze zevnitř, takže případně roztoužená manželka měla smůlu. Nechtěl-li manžel, dovnitř se nedostala.

Na závěr prohlídky si pro nás naše rozverná průvodkyně připravila malý vědomostní testík. Naši reputaci s fantastickým přehledem zachránila Iva, která měla přehled o všech Václavech v naší historické minulosti a i nepřehledných příbuzenských vztazích Karla IV - Otce vlasti.

Po skončení prohlídky jsme se vypravili do Muzea voskových figurín, které se také líbilo. Někteří z nás také navštívili Muzeum Betlémů.

Následně jsme se po skupinkách notně vyhladovělí rozběhli do karlštejnských hospůdek, kde někdo více a někdo méně dobře poobědval /to podle výběru hospody/.

Na zpáteční cestě jsme si zakoupili dárečky a upomínkové předměty a také mnozí z nás nejspíš hit letošního karlštejnského léta umělé /vypadající téměř jako pravé/paruky, ve kterých jsme se ostatním účastníkům zájezdu v autobuse předvedli.

Zpáteční cesta probíhala ve znamení podřimování po náročném dni. Zkušený pan řidič nás bezpečně dovezl do našich vísek, kde jsme se rozloučili. Doufáme, že se výlet líbil i přátelům z Jílového, kteří s námi jeli poprvé a Liboucheckým, kteří s námi jezdí pravidelně.

Příští rok určitě pojedeme na náš zářijový výlet znovu. Padl návrh na Konopiště tak uvidíme....
JB


 

Fotogalerie: Výlet na hrad Karlštejn


 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718