Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Plánovaná květnová akce v Čermné podpořena grantem !

3. prosinec 2008

     Nositelem projektu je OS Středohoří sobě /jako sdružení s širší působností/ OS Chvojensko a lidé z Čermné jsou partneři.
Projektovou žádost zpracovávali společně Mgr. Jan Kvapil - předseda Středohoří sobě Jiřina Bischoffiová za Chvojensko.

     Výše přiděleného grant. příspěvku je 12.000,- Kč. Díky grantu budeme moci realizovat všechny aktivity, se kterými v projektu počítáme.

 

-       přednáška Dr. Vítka Honyse - populární formou k historii Čermné a kostelíka,

-       koncert,

-       výstava starých fotografií,

-       divadelní happening o Janu Nepomuckém,

-       vlastivědná procházka po zajímavostech/červený pramen, drobné sakrální památky,lid.architektura/, akce bude zakončena posezením   v místní hospůdce.

-       U příležitosti akce bude zpracována "kapesní" brožura Dr. Vítkem Honysem - pracovníkem památkového ústavu o historii kostela a stručně Čermné, která bude k zakoupení při akci, zbytek brožur bude k dispozici turistům, prostřednictvím osadního výboru a také část bude věnována obci Libouchec.Brožura bude vydána v počtu 200 ks.

-       Na akci bude prezentována činnost MAS LS. Akce proběhne 16.5.2009.


     Děkujeme za podporu a doporučující dopisy, které při rozhodování o udělení grantu měly jistě velkou váhu panu Ing. Jiřímu Štěrbovi starostovi obce Libouchec a panu Mgr. Václavu Zibnerovi - předsedovi Mikroregionu Labské skály, místostarostovi města Jílové, Nadě a Mílovi  Kocábkovým a vůbec všem aktivním čermenským za zájem a spolupráci, která se další přípravou a realizací tohoto projektu ještě více upevní.

 

Těšíme se na to!

Jiřina Bischoffiová a Jan Kvapil

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718