Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Na evropské peníze může v rámci PRV dosáhnout i Velké Chvojno

6. srpen 2009

Na začátku bylo zpracování strategického rozvojového plánu, který byl nazván „Labské skály hrají PRIM“, přičemž slovo PRIM vyjadřuje velmi zjednodušeně řečeno to, čeho chceme v našem regionu dosáhnout, tj. Partnerství, Rozvoj, Inovace, Motivace. Ve strategickém plánu /SPL/ jsou zformulovány problémy a nedostatky, které je třeba v našem území řešit, a zároveň jsou zde uvedeny návrhy opatření na řešení zjištěných problémů. V průběhu let 2009 až 2013 bude MAS vyhlašovat výzvy k předkládání projektů na oblasti, které má stanoveny v tomto SPL. Dotační podpora v rámci Programu rozvoje venkova je určena širšímu okruhu žadatelů, proto svoje záměry /projekty/ mohou v průběhu trvání programu realizovat s využitím „evropských peněz“ kromě obcí také neziskové organizace, podnikatelé, zemědělci, církve a jejich organizace. MAS má v tomto programu úlohu administrátora programu, je tedy zodpovědná za realizaci tohoto programu na „svém území“.

 

Výzva č. 1/2009 je vyhlášena na oblasti podpory:
Rozvoj obcí - je možno žádat na projekty, které řeší např. úpravy veřejných prostranství, opravy a budování místních komunikací, neplacená parkoviště, rekonstrukce veřejných osvětlení a podobně.
 

Občanské služby - do této oblasti jsou zařazeny záměry na vybudování nebo rekonstrukce veřejných budov, obecních úřadů, škol, domovů pro seniory, rekonstrukce kulturních zařízení, společenských sálů pro veřejnost, rekonstrukce nebo výstavba požárních zbrojnic apod.
 

Trasy a stezky - jedná se o záměry, prostřednictvím kterých budou vybudovány nové naučné stezky, hippostezky, lyžařské trasy.
 

Projekty musí být realizovány na území MAS Labské skály tzn. na území obcí : Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno, Povrly, Ryjice, Malšovice, Dobkovice a města Jílové.
 

Žadatelé mohou odevzdat své projekty do 2. září 2009 v sídle MAS Labské skály, Mírové ním. 280, Jílové.
Okruh možných žadatelů je přesně vymezen. Všechny projekty vyhlašované v této výzvě nesmějí zakládat veřejnou podporu, tzn. že musí být výhradně ve veřejném zájmu a nesmí sloužit k podnikání.
Všechny informace k vyhlášené výzvě mohou zájemci naleznout na www.maslabskeskaly.cz
 

Další výzva MAS je plánována na začátek příštího roku, kdy jsou naplánovány oblasti podpory „Cestovní ruch a volný čas“, „Zázemí pro kulturu a sport“, „Zemědělství“ a „Vzdělávání“.

Text výzvy - zde

 

Další podrobné informace na www.maslabskeskaly.cz

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718