Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Otevřený dopis Přátel přírody

10. září 2008

 

Otevřený dopis zastupitelstvu Velkého Chvojna

zaslaný ředitelem o.p.s. Přátelé Přírody Marianem Páleníkem

9.9.2008

Vážený pane starosto,

chtěl bych Vás informovat o tom, že jsme společně s občany Vaší obce provedli poměrně rozsáhlou anketu ve Vaší obci a věřím, že Vás bude zajímat její výsledek.

Ve dnech 16. až 19. srpna 2008 provedli dobrovolníci Přátel přírody, o.p.s. velkou anketu ve Velkém Chvojně a v Libouchci. Pokládali občanům otázku: „Vadilo by vám, kdyby se louky poblíž vaší obce změnily na zóny s plechovými halami a parkovišti pro tisíce osobních a nákladních aut?“
Zaznamenali následující odpovědi:
81% by to vadilo hodně (592)
6% by to spíš vadilo (47)
3% by to spíš nevadilo (23)
7% by to vůbec nevadilo (50)
3% by záleželo na účelu stavby (22).

Věřím, že ještě více Vás bude zajímat další informace:

O víkendu 6. /. 7. 9. 2008 byla zahájena petiční akce. Jde o petici "Za zachování volné krajiny v (pod)krušnohoří – proti komerčním a industriálním zónám Žďárek, Knínice a Petrovice".

K této petici se připojilo již půl tisícovky občanů, kteří se obracejí na zastupitelstva dotčených obcí - tedy mj. i na Vás - s žádostí o vypuštění průmyslových a komerčních „zón“ z Územního plánu obcí i z návrhů na jeho změnu. (Přičemž jsme se shromažďováním podpisů teprve začali.)

Proto bych Vás chtěl coby předseda petičního výboru vyzvat:


Vážený pane starosto,

respektujte, prosím, vůli většiny občanů Vaší obce a připravte, prosím, jako obecní zastupitelstvo změnu Územního plánu, která zruší průmyslovou "zónu" Žďárek.

Žádají Vás o to stovky občanů Vaší obce, stovky Vašich voličů, které zastupujete.


Vážený pane starosto,

chtěl bych Vás dále informovat o následující skutečnosti:

Proti územnímu rozhodnutí Stavebního úřadu v Libouchci podalo odvolání více než 30 účastníků řízení - majitelů dotčených nemovitostí, takže výše uvedení územní rozhodnutí nenabylo právní moci; spolu s účastníky řízení jsme v něm nalezli řadu velmi vážných vad (rozpor s Územním plánem, chybějící výjimky pro zákonem chráněné biologické druhy, chybějící posouzení vlivu na krajinný ráz, dle našeho názoru neoprávněné vynětí ze zemědělského půdního fondu atd.).


Vážený pane starosto,

na závěr dovolte jeden osobní postřeh. Pozoruji se značným znepokojením prohlubující se propast mezi tím, co prosazuje vedení obce, a tím, co si přeje významná většina občanů Vaší obce. Nabízím své zkušenosti, abychom společně tuto propast a nedůvěru překlenuli. Podobně Přátelé přírody úzce spolupracovali s obcí Libouchec v letech 1999 až 2001 na odvrácení hrozby otevření kamenolomu na Strážišti (Klobouku) mezi Libouchcem a Velkým Chvojnem.

Jistě si pamatujete na referendum, které jsme iniciovali a které proběhlo v září 2001 v Libouchci s účastí 74% voličů (tedy 2× vyšší, než jaká bývá v obecních volbách), přičemž 99% účastníků hlasovalo proti zahájení těžby. Nabízeli jsme tehdy pomoc s uspořádáním stejného referenda ve stejný termín ve Velkém Chvojně.

Doufám, že se mohu těšit na další spolupráci a předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

S přáním příjemného dne

Marian Páleník
Přátelé přírody, o.p.s.

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718