Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Článek v Ústeckém deníku ze dne 16.12.2008

16. prosinec 2008

V žalobě na kraj se píše, že zaměnil rozhodování o přípustnosti stavby s posouzením účastenství v řízení. Žalobci si myslí, že pokud by krajský úřad měl pravdu, pak by dotčení vlastníci nemovitostí nemohli být účastníky žádného řízení, v němž by se o umístění stavby jednalo.
Přitom logistické centrum zásadně zdejší prostředí změní. Ve studii investora, společnosti CPI, je uvedeno, že park u Žďárku nebude mít nepřípustný vliv dále než 40 metrů od své hranice. Jenže celý areál se má rozkládat na 40 hektarech. Stát tu bude 12 obřích hal. Zajíždět sem má až 1,5 tisíce kamionů denně. CPI též počítá s nepřetržitým denním provozem po celý rok.
„Takto posuzovat účastenství dotčených osob nelze,“ komentoval to Marian Páleník ze společnosti Přátelé přírody, jež u přípravy žaloby asistovala a zároveň vede dlouhodobou kampaň proti stavbě průmyslových zón v Podkrušnohoří.
Dle názoru odpůrců stavby logistického centra vydal kraj chybné rozhodnutí schválně. Přičemž počítal s tím, že se soudní spor povleče tak dlouho, dokud investor nezíská stavební povolení a nezačne stavět.
„Až soud rozhodnutí krajského úřadu zruší, začne se mluvit o tom, že jacísi ekoteroristé zdržují stavbu, podobně jako u dálnice D8,“ dodal Páleník s tím, že rozhodnutí krajského úřadu bylo učiněno těsně před krajskými volbami, kdy bylo prakticky jasné, že se vymění vedení Ústeckého kraje.
Krajský úřad se zatím s žalobou neseznámil. „Dá se ale předpokládat, že žalobní důvody budou obdobné jako důvody uvedené v odvoláních. Proto i stanovisko krajského úřadu bude stejné jako v rozhodnutí o odvolání,“ uvedla Veronika Kindlová z kanceláře hejtmana.
Nový stavební zákon, na rozdíl od předchozího, totiž výslovně stanoví jako podmínku účastenství v územním řízení možnost dotčení věcných, nikoliv jakýchkoliv jiných práv.
Právo podat odvolání mají pouze účastníci řízení. „Odvolatelé však podmínky pro to, aby mohli být účastníky tohoto územního řízení, nesplňují,“ dodala Kindlová.
Kraj teď musí podle správního řádu zjistit, zda neexistují důvody pro přezkoumání samotného územního rozhodnutí o stavbě centra. Může se tedy stát, že územní řízení bude obnoveno kvůli předchozímu porušení zákona.

 


 

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718