Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Společnost CPI prohrála další bitvu o Žďárek

3. březen 2010

Ústí nad Labem - Nové rozhodnutí: Zemědělská půda u Žďárku se smí využívat jen pro zemědělství. Jakákoli výstavba logistického centra je zde nemožná.


video audio foto 19×komentářů předevčírem 7:01 aktualizováno předevčírem 11:31

Plánovaný CPI Park Žďárek
Plánovaný CPI Park Žďárek
Autor: archív CPI Park Žďárek

Ústečané protestující proti stavbě obřího logistického centra u Žďárku si mohou oddechnout. Společnost Czech property investment (CPI), která skladovací haly chce stavět, prohrála další bitvu.

 

Ministr životního prostředí Jan Dusík totiž zrušil souhlas s vyjmutím pozemků, na nichž mělo centrum stát, ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

 

Ministr Dusík ve svém rozhodnutí uvádí, že k odejmutí více než 53 hektarů půdy došlo v místě dosud nenarušeném stavební a průmyslovou činností. „Což je z hlediska zákona zcela nepřijatelné.“

 

Podnět k tomu na ministerstvo životního prostředí podala společnost Přátelé přírody. Záležitostí se pak zabývala takzvaná rozkladová komise. Ta poté ministrovi doporučila souhlas s vyjmutím zrušit.

 

„Když jsme se seznámili se souhlasným stanoviskem s vynětím zemědělské půdy u Žďárku ze ZPF, nestačili jsme se divit,“ vzpomíná Marian Páleník, ředitel společnosti.

 

Starosta Libouchce Jiří Štěrba z toho, že se stavět zřejmě nebude, příliš radost nemá. „Proč? Protože je špatná situace na pracovním trhu. Ale nedá se nic dělat.“

 

Zákon o ochraně zemědělského půdniho fondu obsahuje ustanovení, podle nějž je nutno pro nezemědělské účely použít především nezemědělskou půdu.Při vydání souhlasného stanoviska úředník ministerstva životního prostředí zřejmě podle tohoto ustanovení nepostupoval, jinak by souhlas nebyl zrušen.

 

Navíc, i když má logistické centrum zabírat plochu 40 hektarů, ze zemědělského fondu by odejmul více než 53 hektarů.

 

Proti rozhodnutí se může investor, tedy CPI, odvolat, a to přímo k ministrovi ŽP. Nabude-li rozhodnutí právní moci, nebude moci zemědělskou půdu u Žďárku využívat k jiným než zemědělským účelům, především jako pastviny.

 

Výstavba by zde tedy nebyla možná. Michaela Winklerová, mluvčí CPI, uvedla, že se proti rozhodnutí bránit budou.

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718