Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Proč stále připomínáte zbořené kostely????

9. červen 2010

Někdy slýchám  - " Proč připomínáte stále rozbořené kostely? Vždyť byla taková doba. Proč se radši nezaměříte na budoucnost..."

A já odpovídám:  "budoucnost můžete ovlivnit  tím co si zvolíte a tím jak žijete v přítomnosti,  je to jen na Vás, ale kulturní dědictví  - památky, které byly zničeny se obnovují velice těžko."

Opět námitka : "jaképak kulturní dědictví když je to "po Němcích"? "

Odpověď : "kulturní dědictví je hodnota, kterou vytvořili lidé a je lhostejno jestli to byl Němec nebo Čech. Ať chceme nebo ne německá minulost je s našim krajem spojena.  Lidé, kteří tu žili před rokem 1945 tu vytvořili hodnoty, které lidé, kteří přišli po roce 1945 téměř zničili.  Nebylo to hned, nově příchozí kostely používali, konaly se zde svatby, pohřby, křty a pravidelné bohoslužby. K devastaci začalo docházet  až v 50-tých letech, ale zato k nevratné.  Četla jsem v archivu dopis pana faráře velkochvojenské farnosti, který sděloval patřičnému místnímu úřadu, že zakoupil již několikátý zámek na kostelní dveře a ten byl  opět  rozlomen,  a kostel je devastován vandaly.  Doslova prosil, ať  rodiče působí na své děti, aby se toto nedělo.... jak dopadl kostel ve velkém Chvojně víme. Stejný podobný osud měla kaple v Lučním Chvojně a mnoho dalších drobných památek, křížků, božích muk i malá kaplička za Lučním Chvojnem."

A jaká je dnešní doba? Bohužel i dneska jsme svědky toho, že když se něco pěkného v obci udělá  je to mnohdy devastováno. Stačí se podívat na zastávku autobusu ve Velkém Chvojně.  Kdo za to může? Doba nebo lidé?

 

Na druhou stranu možná že i  naše působení přispívá k tomu, že se začíná blýskat na lepší časy - alespoň v péči o  památky.  Obec na návrh našeho sdružení nechala v roce 2007  opravit křížek v Arnultovicích proti pomníku, v Mnichově právě probíhá oprava křížku za pomoci místních mnichovských obyvatel a začíná se s obnovením dalšího křížku nad Arnultovicemi,  to je také  iniciativa místních lidí.  Byl zachráněn před zcizením povalený pomník (bohužel bez kříže)  za Velkým Chvojnem, který se podařilo odvézt do dílny kameníka  těsně po tom, co jsme zjistili, že kdosi začíná systematicky odvážet pískovcové schody, na kterých byl kříž v minulosti postaven. Tento "kříž" od Velkého Chvojna a další dva v Arnultovicích čekají až se podaří získat peníze na jejich obnovu.  Hezké by  bylo, kdyby  se navíc podařilo obnovit kapličku , třeba i s replikou božích muk, jejichž originál byl zachráněn a odvezen do skanzenu v Zubrnicích. Všechny tyto záměry  ovšem představují ohromnou spoustu práce při přípavě projektů, zapojení veřejnosti a ve finále získání grantů případně dotací.

 

O historii  zdejšího kraje se začínají zajímat nově přistěhovalí, to je opravdu dobře. Je pro ně  důležité poznat místo, které si vybrali za svůj domov. I když to tak možná na první pohled nevypadá,  jsou u nás místa spjatá s historií i zajímavými osobnostmi. Díky za jejich zájem.

Jiřina Bischoffiová

 

 

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718